Jag utbildar! Helsingfors

06 mars 2024 kl. 09.00 – 12.00

Vill du utveckla dina utbildningar och börja tänka mer pedagogiskt? Behöver du inspiration och nya perspektiv? Kom med på vår utbildning! 

Under denna halvdagsutbildning går vi igenom vad som är viktigt att tänka på vid planering och genomförande av en utbildning, hur du kan utveckla innehållet och former av utvärdering samt vem du är som utbildare. Vi handleder och stöttar dig att utveckla dina utbildningar. Du får dessutom möjlighet att dela erfarenheter och bidra med reflektioner. 

Efter avslutad utbildning har du ökat dina kunskaper och färdigheter att fungera som utbildare, och stärkt din befintliga kompetens.  

Målen för kunnande: 

  • Du kan planera utbildningar med lärande i fokus. 
  • Du känner till olika didaktiska metoder. 
  • Du har övat på olika utvärderingsmetoder. 
  • Du kan reflektera över din roll som utbildare. 

Utbildningen riktar sig i huvudsak till dig som arbetar inom en förening eller ett förbund men är öppen för alla som utbildar, handleder och presenterar. 

Utbildningen dras av  SFV:s pedagogiska planerare Amy Jägerskiöld och Tove Eklund-Hartman

Välkommen med! 

Jag vill anmäla mig till utbildningen

Har du frågor? Kontakta Amy Jägerskiöld 050 395 5900, amy.jagerskiold@sfv.fi eller Tove Eklund-Hartman 050 306 2005, tove.eklund-hartman@sfv.fi.

För oss är hållbarhet viktigt. När du anmäler dig till en utbildning räknar vi med att du deltar. Får du skäligt förhinder – avboka i god tid så att någon annan kan delta i stället. På så sätt bär vi ett socialt och ekonomiskt ansvar, och arbetar för ekologisk hållbarhet tillsammans. 

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Foto: Marie Lillhannus


Plats
SFV huset G18, rum 101
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors