Nya möjligheter med AI

22 november 2023 kl. 15.00 – 16.30

Foto: Mimmit koodaa / Mikke Pöyhönen

AI, eller artificiell intelligens, är ett av de hetaste ämnena i vår tid. Men vad är det egentligen och varför är det så viktigt? 

I den här kurshelheten går Linda Mannila igenom grunderna i AI, tekniken som har potential att göra våra liv bättre. Men det finns också utmaningar och risker som vi behöver vara medvetna om. AI-utvecklingen väcker frågor kring exempelvis tillförlitlighet, etik, integritet, demokrati och makt. Vi kommer att diskutera dessa frågor för att bilda oss en uppfattning om vilken kompetens vi kan tänkas behöva i ett samhälle där AI blir allt mer närvarande.

Under den första träffen 22.11 går vi igenom grunderna och hur teknologin kan förändra vår vardag på olika sätt. Du får prova på några spännande AI-verktyg som kan hjälpa dig att söka, skapa och kommunicera på nya sätt och därmed upptäcka hur AI kan vara både roligt och användbart.

Under den andra träffen 29.11 lär vi oss mer om de verktyg vi testade under den första träffen och diskuterar även möjliga problem som AI-utvecklingen kan medföra för oss som individer och för samhället i stort. Vad behöver vi veta och kunna för att vara aktiva, medvetna och ansvarsfulla användare av AI-lösningar?

I kursen ingår tillgång till en materialbank med samlad information. 

Kursträffarna är onsdag 22.11 och 29.11, kl 1516.30 online.

Anmäl dig senast 21.11.

Jag vill anmäla mig till kursen

Linda Mannila, nyutnämnd biträdande professor i datavetenskap vid Helsingfors universitet, har lång erfarenhet av att fortbilda och folkbilda kring digital kompetens och AI-litteracitet i samhället. År 2021 fick hon Folkbildningspriset av SFV. 

Välkommen med!

Kontaktperson: Tove Eklund-Hartman 050 306 2005, tove.eklund-hartman@sfv.fi

För oss är hållbarhet viktigt. När du anmäler dig till en utbildning räknar vi med att du deltar. Får du skäligt förhinder – avboka i god tid så att någon annan kan delta i stället. På så sätt bär vi ett socialt och ekonomiskt ansvar, och arbetar för ekologisk hållbarhet tillsammans.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.


Plats
Nätet