Hundra vägar till Hundra dagar hemma

15 november 2023 kl. 09.30 – 17.00

Vi är många som jobbar för läsglädje bland barn och unga. Hur kan vi inspirera barn och unga till läsning, och hur kan vi hitta metoder att förverkliga den nationella läskunnighetsstrategin genom genuina möten, empati och skratt?

Möten med texter kan se väldigt olika ut. Under seminariet Hundra vägar till Hundra dagar hemma inspirerar Maria Ekenhill, handledare inom Skolverkets “Läslyftet” och författaren Matilda Gyllenberg deltagarna med sina tankar kring läsning.

Efter det bjuder skolnätverket Haru, läsinspiratör från upplevelserummet Läsväskan/Folkhälsan, Lärum/LL-center samt Sydkustens ordkonstskola på varsin praktisk workshop, fullspäckad med förslag på olika sätt att närma sig texten och jobba vidare kring och med den.

Kan man faktiskt hitta hundra inkörsportar till en och samma text?

Dagen riktar sig till pedagoger i förskola och grundskola, men är öppen för alla intresserade.

 

Program  

 

9.30 KAFFE OCH SMÖRGÅS   

10.00 Välkomstord 

10.15 Läskunnighet och läsningens betydelse
Inspirationsföreläsning av Maria Ekenhill

11.00 Hundra dagar hemma
Författaren Matilda Gyllenberg högläser och berättar om hur boken blev till

11.45 Presentation och praktisk info

12.00 Workshoppar

12.30 LUNCHPAUS
lunch på egen bekostnad

13.45 Workshoppar

14.30 Workshoppar

15.00 KAFFE

15.30 Workshoppar

16.10 Workshoppar

16.45 Sammanfattning och boksläpp

Dagen slutar ca kl. 17.00.

•••

Anmälan

Under seminariedagen står vi för ankomstkaffe och eftermiddagskaffe med tilltugg – ange specialdieter och matallergier i samband med anmälan! Meddela också om du behöver specialarrangemang för att kunna delta. Information om tillgängligheten i SFV-huset G18 finns här.

Anmälningen stängdes 5.11.

•••

Illustrationerna är gjorda av Maria Sann och finns i boken Hundra dagar hemma av Matilda Gyllenberg.

•••

Arrangörer

Förlaget
Upplevelserummet, Hangö stadsbibliotek
Skolnätverket Haru
LL-center och Lärum (FDUV)
Läsväskan, Folkhälsan
Sydkustens ordkonstskola
Svenska folkskolans vänner

•••

Kontaktperson: Annette Jansson, annette.jansson@sfv.fi

För oss är hållbarhet viktigt. När du anmäler dig till en utbildning räknar vi med att du deltar. Får du skäligt förhinder – avboka i god tid så att någon annan kan delta i stället. På så sätt bär vi ett socialt och ekonomiskt ansvar, och arbetar för ekologisk hållbarhet tillsammans.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.


Plats
SFV-huset G18
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors