Tillsammans med Studiecentralen

26 april 2023 kl. 18.00 – 19.00

Förverkliga er idé tillsammans med oss och få kursbidrag eller bidrag för en studie-eller bokcirkel! Bekanta dig med våra kurser, evenemang och koncept!

Varmt välkommen på Studiecentralens informationstillfälle online onsdag 26.4 kl 18–19 där du får bekanta dig med vår verksamhet och höra vad vi erbjuder din förening.

  • Vem kan ordna en kurs?
  • Hur stort är kursbidraget?
  • Hur gör man en anmälan och en redovisning?

Vi ger svar på frågorna och informerar även om våra cirkelbidrag, evenemang och kurser. 

Du får träffa Tove Eklund-Hartman, pedagogisk planerare och Malin Ström, sakkunnig för Föreningsresursen och samarbetskurser.

Anmäl dig senast 24.4.

Jag vill anmäla mig till Studiecentralens infotillfälle


Kontaktperson: Tove Eklund-Hartman 050 306 2005, tove.eklund-hartman@sfv.fi

För oss är hållbarhet viktigt. När du anmäler dig till en utbildning räknar vi med att du deltar. Får du skäligt förhinder – avboka i god tid så att någon annan kan delta i stället. På så sätt bär vi ett socialt och ekonomiskt ansvar, och arbetar för ekologisk hållbarhet tillsammans.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

 


Plats
Nätet