Mät rätt – visa er effekt

08 mars 2023 kl. 13.00 – 16.00

Du vet att verksamheten i din organisation är värdefull och gör skillnad, men kan inte alltid visa på effekterna. Nu erbjuder vi dig en utbildning där du får konkreta frågor och mätare som du kan använda till exempel då du utvärderar delar av verksamheten eller projekt. 

Under utbildningen får du också lära dig mer om effektmätning i stort, med fördjupning i datainsamling och analys. Vi kommer främst att fokusera på frågor som mäter välmående, psykiskt välbefinnande, demokrati, delaktighet och hållbarhetsvärderingar.  
Målgrupp: verksamhetsledare, verksamhetsansvariga och projektledare.

Välkommen på utbildningen Mät rätt – visa er effekt! 

Utbildningens innehåll:

Effektmätning i korthet, akademiforskaren Marina Lindell, Åbo Akademi 

Datainsamling och analys: tips och fallgropar
Marina Lindell
 i samtal med forskaren Lia Markelin, Magma 
Vi går kort igenom processen att samla in, analysera och tolka data. Vad ska man tänka på när det gäller urval, metoder och analyser? Varför är tillförlitlighet och validering viktigt? Marina och Lia ger konkreta tips på vad man ska tänka på och vad man ska se upp med.

Presentation av mätare
Marina Lindell

Verksamheter har ofta som mål att öka välbefinnande och välmående. Hur kan vi mäta detta? Kan vi mäta om vår verksamhet stärker demokratin och demokratiska normer och färdigheter? Varför är detta viktigt? Vi presenterar frågor som tidigare har använts i enkäter och undersökningar för att mäta dessa saker.  

Marion Fields från Ungdomskompetenscentret Kentauri presenterar två mätare som de utvecklat. Den ena mätaren är en samling frågor som mäter inverkan på känslan av delaktighet i ungdomsarbete och den andra mäter hur värderingar gällande hållbarhet utvecklats eller förändrats.  

Så här mäter vi – konkreta case

  • Finlands svenska Marthaförbund, Marika Danielsson, utvecklare  
  • Folkhälsans Förbund, Samuel Reuter, utvecklingschef 


Anmäl dig senast 6.3. På grund av efterfrågan finns nu även möjlighet att delta på distans. Då du anmäler dig  skriv in i meddelanderutan om du deltar på plats eller via länk. 

Jag vill anmäla mig till utbildningen

 

Kontaktperson: Anna-Karin Öhman, 050-3421 890, anna-karin.ohman@sfv.fi.

För oss är hållbarhet viktigt. När du anmäler dig till en utbildning räknar vi med att du deltar. Får du skäligt förhinder – avboka i god tid så att någon annan kan delta i stället. På så sätt bär vi ett socialt och ekonomiskt ansvar, och arbetar för ekologisk hållbarhet tillsammans.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.


Plats
SFV-huset G18
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors