Fyra vinner tävlingen Snälla hjältar

I medlet av januari fattade juryn beslut om vilka bidrag som vinner eller får ett hedersomnämnande i tävlingen. De fyra vinnarna, som finns listade längre ner på sidan, får en resa till Genève 3–5.4.2023. Med sig får de bjuda varsin person som de tycker motsvarar definitionen av en snäll hjälte.

På resan till Genève följer två vuxna med. På plats besöker gruppen Röda Korsets huvudkontor och UEFA Foundation i Nyon. Syftet är att lära sig om hur de arbetar för att  trygga grundläggande mänskliga rättigheter bland barn och unga.

Juryns uttalande om tävlingen: 

Årets upplaga av Snälla hjältar lockade studerande på andra stadiet att väcka fantasin och utforska hur empati eller avsaknad av empati kan skaka om en människas världssyn under svåra förhållanden. Sammanlagt kom det in 68 bidrag, och den regionala spridningen var stor. Bidragen höll en hög nivå, och de visade på en språklig och kreativ mognad. Värt att nämna är dock att den överlägsna majoriteten av bidragen var skrivna av flickor. I skrivtävlingar som handlar om att argumentera och att uttrycka egna åsikter brukar könsfördelningen vara jämnare, och vi i juryn vill uppmana alla att också skriva kreativt. Genom att läsa och skriva skönlitterära texter kan vi utforska alla möjliga olika aspekter av vad det är att vara människa. På samma gång utvecklas också vi till empatiska medmänniskor.


Vinnarna

Vinnarna är jämbördiga sinsemellan och presenteras i alfabetisk ordning.

A. Att gråta med ett leende av Simeon Fors från Topeliusgymnasiet i Nykarleby


"Jag tyckte att utmaningen var underhållande eftersom den tillät stort sett fria ramar. Novellen Barnträdgården var en bra grund att jobba vidare på. Det var inte svårt att få inspiration till den egna novellen. Att jag sedan råkade vara en av vinnarna var en  kul överraskning."

Juryns motivering

Att gråta med ett leende är skriven i ett svep. Kikarsiktet fångar in personer i olika åldrar och generationer, skribenten lever sig in i både barns och föräldrars position och hur man kan växla ståndpunkt. Miljön i berättelsen målas fram med beskrivande ljud. Personerna och relationerna fångas med en tankfull, nästan meditativ precision. 

Novellen visar på en självständig läsning av Johanna Holmströms novell Barnträdgården.  Skribenten förmedlar känslan av hopplöshet, grymhet och att förlora sig själv. Det öppna slutet visar hur eleven vågar lita på både sig själv och på läsaren. 

Läs texten här


 B. En människa av Ester Lillhannus från Katedralskolan i Åbo
 

"Vinsten kom verkligen som en överraskning för mig, men nog en glad sådan. Att skriva noveller är ingenting man har möjlighet att göra ofta så det var lite annorlunda, men jag tyckte det var givande. Speciellt eftersom källmaterialet var så spännande!"

Juryns motivering

Skribenten uttrycker sig med ett moget språk och bygger upp en trovärdig och fängslande berättelse. Intrigen målas upp med noggranna detaljer och en stil som gör berättelsen levande för läsaren. Det finns en tydlig koppling till Holmströms novell, men skribenten har lyckats skapa en egen historia med en stark och säker röst. Empati står i en central roll i berättelsen, och skribenten låter protagonisten uppleva stora känslor utan att skygga för det mörka inom människan. Det finns spår av en retorik som har präglat världshistorien och blir allt mer aktuell igen i samhällsdebatten: Vad händer om vi slutar se på andra som likvärdiga människor? 

Läs texten här


C. En maskins börda av Jessica Rehn från Steinergymnasiet i Helsingfors

 

"Det var väldigt roligt att delta i tävlingen. Att arbeta kring empati var svårare än jag trodde, men nu när det är över känns det som om jag har gått igenom en lärorik process. Att skriva kan ibland betyda att vara sårbar, och det är inte alltid lätt att låta andra läsa ens verk. Jag är stolt över alla som vågade delta, och tacksam över allt som jag själv fick ut av tävlingen."

Juryns motivering


En maskins börda är en effektiv, driven men också känsligt återgiven berättelse med avstamp i Johanna Holmströms novell Barnträdgården. Redan första meningen för in läsaren i Julias värld. Skribenten hanterar stumma handlingar och illamående medvetet, hon förmår formulera det som ligger bortom orden – men uppenbaras i det visuella, allt det vita, frånvaron av färg, den smutsiga jorden. Hon är lika träffsäker som de personer hon skriver fram. 

Skribenten närmar sig pojken och Julia med empati. Det är skillnad mellan gråt och leende, mellan maskiner och barn – det förmedlar texten på ett övertygande och på slutet, lite överraskande sätt. 

Läs texten här


D. Syndafloden rann ur hennes ögon av Anna Södergård från Katedralskolan i Åbo
 

"Det känns roligt och spännande att vara en av vinnarna i Snälla hjältar-tävlingen! Själva skrivuppgiften tycker jag att var inspirerande på många sätt. Medan jag skrev fick jag fundera på allt vad empati kan vara och i vilka former den syns i min egen vardag. Förutom empati funderade jag också på olika framtidsvisioner och fiktiva verkligheter, vilket gjorde gott för kreativiteten. Novellen ”Barnträdgården” var en utmärkt utgångspunkt för att låta fantasin flöda!"

Juryns motivering

Med en blick för detaljer, ett starkt och skönlitterärt språk, rik fantasi och en förmåga att från ett givet material komponera en fristående, självständig berättelse, sällar sig Syndafloden rann ur hennes ögon till vinnarna i tävlingen Snälla hjältar. I berättelsen finner vi Julia i en tid efter det svåra uppdrag hon fått av staden Abiogenesis, i en tillvaro där fåglarna, och med den också hoppet, har återvänt till världen. Skribenten har på ett imponerande sätt utnyttjat både stilistiska och konkreta element ur originalberättelsen, och använt dem för att knyta an till det givna materialet. I berättelsen genomgår Julia en förändring som ger upphov till nya insikter om vad livet som människa egentligen äger för mening.   

Läs texten här 

Hedersomnämnanden

Sammanlagt sex jämbördiga hedersomnämnande delas ut. De presenteras i alfabetisk ordning.

Juryns motivering 

Från den lilla människans perspektiv och hjälplöshet inför stora samhälleliga förändringar i Bekännelsen av en byggnadsarbetare till Julias föräldrars sorg och desperation i Mamma förstår, Älskade barn och Snälla kom hem, ger de utvalda berättelserna som erhållit ett hedersomnämnande i tävlingen Snälla hjältar prov på ett brett känslo- och erfarenhetsregister hos skribenterna. En röd i en eld bjuder i sin tur på ett språkligt kraftprov och en positiv ilska som kan föda profeter ur den svåraste av tillvaro. En moders famn är i sin tur en drabbande berättelse om hur människor trots allt aldrig blir bara maskiner, och hur mänskligheten i något skede alltid bryter igenom, med oväntade följder.

A. Älskade barn av Liva Berg från Närpes gymnasium

Läs texten här

 

B. En moders famn av Agnes Kvarnström från Ekenäs gymansium

Läs texten här

 

C. Bekännelsen av en byggnadsarbetare av Atlas Riihisaari från Mattlidens gymnasium

Läs texten här

 

D. Mamma förstår av Stella Sannholm från Hangö gymnasium

Läs texten här

 

E. Snälla kom hem av Tilda Sivelä från Sibbo gymnasium

Läs texten här

 

F. En röd i en eld av Sara Snickars från Pargas svenska gymnasium

Läs texten här

 


Kort fakta om tävlingen Snälla hjältar 2022

  • Riktade sig till andra stadiets skolor
  • Det övergripande temat var empati
  • Tävlingstiden var 8.9–30.11.2022 
  • Tävlingen gick ut på att skriva en skönlitterär text baserad på Johanna Holmströms novell Barnträdgården 
  • De fyra studerande som vinner får en resa till Genève i april 2023
  • Tävlingen är en del av Read Hour, som arrangeras av Barn- och ungdomsstiftelsen. 
  • Arrangörer: SFV, Svenska modersmålslärarföreningen (SMLF), Barn- och ungdomsstiftelsen och Förlaget M. 
  • Tävlingsjuryn bestod av författaren Johanna Holmström, Christoffer Wärn från Svenska modersmålslärarföreningen i Finland och Barbro Enckell-Grimm från Läscentrum.