Välkommen till Barnens Akademi

Nu har du möjlighet att boka plats till Barnens Akademi-verkstäder i Helsingfors och Vasa!

Uppdateringar:

  • verkstäderna i Vasa är fullbokade
  • p.g.a. orsaker vi inte kunnat påverka, flyttas vattenverkstaden i Helsingfors till 2.12.2023, samma klockslag (ursprungligen 25.11.2023)

Verkstädernas teman utgår från olika naturvetenskapliga ämnen och leds av kunniga universitetsstuderanden. Administratör för verkstäderna är Skolresurs, som även sköter anmälningarna. Skolresurs är ett resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan. 

Två åldersgrupper

Verkstäderna är indelade i två åldersgrupper, åk 1–3 och åk 4–6, med innehåll anpassat enligt ålderstadiet. Deltagarna får en egen labbrock som de ska ta med sig till övriga verkstäder de anmält sig till. Efter avslutad verkstad får deltagarna ett diplom.

Praktisk information

Verkstädernas ledare och Annika Norrgård från Skolresurs möter deltagarna i universitetets aula. Verkstäderna tar cirka en och en halv timme. Föräldrarna kan vänta  medan verkstäderna pågår.

Till varje verkstad tar vi emot maximalt 15 anmälningar. Deltagarna i Barnens Akademi är försäkrade.

Verkstäderna är gratis. Boka plats nu!

Annika Norrgård på Skolresurs svarar på frågor: annika.norrgard@edu.pargas.fi

 

Verkstäder i Helsingfors

Verkstäder i Vasa