Nätverket BRAVO!
 

SFV vill uppnå ökat intresse för, kunnande om och mångfald inom konst och kultur.

Den nya satsningen – nätverket BRAVO! – riktar sig till lärare, som med handledning av koordinatorn Marina Lindholm tillsammans utarbetar nya pedagogiska modeller för undervisning i och integrering av konstämnena i skolan. 

Målet med BRAVO! är att barn får en god relation till konst och kultur i tidig ålder.

Nätverket arbetar med att

  • stärka konstämnenas position i skolorna
  • stärka ämnesintegrationen mellan konstämnen och andra ämnen, i linje med läroplanerna
  • öka skolornas samarbete med kulturaktörer och utbildare inom konstämnen utanför skolan

Läs webbnyheten om nätverket BRAVO! här

Läs om Marina Lindholms anställning här

Vad får vår skola ut av BRAVO! och hur kommer vi med?

Den konkreta nyttan som skolorna får i nätverket BRAVO! är goda pedagogiska modeller, handledning av en koordinator, och tillgång till nya resurser som till exempel pedagogiskt material och expertis. Nätverkets verksamhet genomsyras av en delakultur där man lär och inspireras av varandra och utvecklar gemensamma modeller för ämnesöverskridande kulturprojekt. 

Den utbildningsenhet som hör till BRAVO! får kostnadsfritt ta del av allt material. Därför ansöker utbildningsenheten om att få komma med, och de som kommer med bildar egna BRAVO!-team i skolan, där även rektor eller annan skolledning ingår.

Du får mer information om hur du ansöker hösten 2022. 

Vem riktar sig BRAVO! till?

BRAVO! riktar sig till lärare och till skolledningen. BRAVO! är inte tänkt som ett kortvarigt projekt för enkilda eldsjälar – tanken är att göra nätverkssamarbetet till en integrerad del av utbildningsenhetens vardag.

När får jag veta mera?

Du får mera information hösten 2022. Du kan redan nu ge dina kontaktuppgifter och få framöver information direkt till din e-post. 

Skriv siffran 3 med bokstäver:

Kontaktpersoner

 

Marina
Lindholm

BRAVO!:s koordinator

050-589 2264
marina.lindholm@sfv.fi

Viveka
Åberg

sektorsansvarig för kultur och bibliotek

040-5331 710
viveka.aberg@sfv.fi