90356.jpg

SFV får donation på 38 000 euro 

17.06.2024 kl. 08:23
Kalands Svenska Ungdomsförening rf i Nystad fattade vid sitt extra årsmöte 26.4.2024 enhälligt beslut om att upplösa föreningen och överlåta egendomen till SFV.  

– Mina föräldrar och min farmor var aktiva i föreningen, men nu finns det väldigt få svenskspråkiga personer kvar som är bosatta i Kaland och Nystad. Att driva föreningen och uppfylla föreningens syfte är därför svårt. Vi är glada och tacksamma över att SFV nu tar över stafettpinnen och förvaltar donationen enligt den nya fondens syften, säger styrelseledamoten Lina Lehtinen från Kalands Svenska Ungdomsförening.  

Det var i december 2023 som föreningen kontaktade SFV, vars styrelse 18.1.2024 fattade beslut om att ta emot förmögenheten förutsatt att Kalands Svenska Ungdomsförenings årsmöte fattar beslut om upplösning.  

Egendomen på sammanlagt 38 438,68 euro består av aktier i två finländska börsbolag samt kontanta medel. 

– Vi är mycket glada över donationen och stolta över förtroendet som Kalands Svenska Ungdomsförening visar oss. Donationen bidrar till SFV:s arbete för en livslång bildningsväg av hög kvalitet på svenska i Finland, säger SFV:s kanslichef Johan Aura.  

SFV kommer i höst att grunda Kalands svenska ungdomsförenings fond, inom vilken den donerade förmögenheten förvaltas. Fondens syfte är att “främja undervisning och bildningsverksamhet, i första hand inom Nystad och dess omnejd”.  

Kalands Svenska Ungdomsförening rf grundades 1922 och dess syfte var att “sammanföra den svenska ungdomen i Nystad och dess omnejd till gemensamt arbete för den svenska nationalitetens bevarande, att söka väcka och uppehålla intresse för ädla strävanden samt att för övrigt bereda tillfälle till förkovran i vetande och god sed.”