89865.jpg

Ge förslag på årets Fredrika!

29.04.2024 kl. 10:36
Känner du en person, arbetsgrupp eller organisation som jobbar mot mobbning, våld eller utanförskap? Föreslå din Fredrika Runeberg-stipendiat senast 13.5.

I år har stipendiekommittén valt att lyfta upp samhällsmoderlighet i form av förebyggande arbete mot mobbning, våld och utanförskap.

Du kan föreslå en person, arbetsgrupp eller organisation som jobbar eller verkar inom vilken sektor som helst. Det viktiga är att stipendiaten gör en tydlig, samhällsmoderlig insats för sina medmänniskor.

Lämna ditt förslag senast 13.5 här

Se tidigare stipendiemottagare här


Om Fredrika Runeberg-stipendiet

Fredrika Runeberg-stipendiet är ett pris på 10 000 euro, som årligen delas ut till en eller flera personer som - enligt prisstatuterna - utfört ”en samhällsmoderlig gärning”. 

Stipendiet delas ut ur Fredrika Runebergs stipendiefond, som instiftades år 1986 av fil.dr Karin Allardt Ekelund. Fonden förvaltas inom Svenska kulturfonden, och dess syfte är att hugfästa minnet av Fredrika Runebergs gärning och stimulera till den speciella samhällsmoderlighet som var utmärkande för henne.

Stipendiet utdelas årligen den 2 september i makarna Runebergs hem i Borgå.

I stipendiekommittén ingår representanter för:

  • Finlands svenska Marthaförbund
  • Svenska folkskolans vänner
  • Svenska kulturfonden
  • Svenska Kvinnoförbundet