87670.jpg

SFV:s litterära tävlingar får samma tidtabell

13.10.2023 kl. 10:02
Framöver blir det enkelt. Både Arvid Mörne-tävlingen för under 30-åringar, och Solveig von Schoultz-tävlingen för över 30-åringar får exakt samma tidtabell. Tävlingarna utlyses i mitten av mars, pågår ända till den 15 juni. Prisutdelningarna sker på Bokmässan i Helsingfors – sista veckoslutet i oktober.

Eftersom tävlingarna hittills arrangerats vid olika tidpunkter har samma tävlingsjury behandlat bidragen från båda tävlingarna. På grund av den gemensamma tidtabellen får båda tävlingarna nu egna, separata juryn. Annars hade arbetet blivit övermäktigt, speciellt som antalet tävlingsbidrag stadigt ser ut att öka. Det berättar Camilla Nordblad, som på SFV ansvarar för tävlings­arrangemangen.

– En och samma tidtabell förenklar deltagandet i tävlingarna och alla arrangemang, och Helsingfors Bokmässa blir dessutom den rätta litterära inramningen för pris­utdelningarna.

SFV:s litterära tävlingar utlyses från och med 2024 varje år den 15 mars. Tävlingsperioden pågår till den 15 juni. Vartannat år gäller tävlingarna noveller, vartannat år dikter.

Pristagarna och de som mottar hedersomnämnanden kontaktas i mitten av september. 

SFV ger i sam­band med prisutdelningen på Helsingfors Bokmässa ut en bok med de bidrag som vunnit pris eller fått ett heders­omnämnande, och boken delas ut så långt upplagan räcker. Vinnartexterna kan också läsas elektroniskt på sfv.fi.

Aktuell information, frågor och svar hittar du på sfv.fi/tavlingar.