85725.jpg

Nya Föreningsresursen är nu öppen

27.03.2023 kl. 14:26
På foreningsresursen.fi hittar du Föreningsresursen – SFV:s sajt med tips, kunskap och inspiration som gäller föreningslivet i Finland. Nu har vi uppdaterat utseendet och strukturerat om innehållet för att bättre möta användarnas behov.

Föreningsresursen startade i tiden efter SFV:s studiecentrals (tidigare Svenska studiecentralen) föreläsningsserie i föreningskunskap. Materialet visade sig ha stor efterfrågan, och lades efter en tid upp på en egen webbplats.

– Med åren har materialet byggts ut och ny information har kommit till då till exempel lagstiftningen förändrats. När vi stod inför en teknisk och visuell uppdatering för att göra webbplatsen mer mobilvänlig grep vi chansen att samtidigt göra en grundlig genomgång av innehållet, berättar Malin Ström på SFV som sköter Föreningsresursen.

Nu har innehållet kategoriserats och strukturerats på ett nytt sätt så att det är lättare att hitta svar på frågor, som till exempel hur man startar en förening, hur stadgarna ska skrivas, eller vad som ska ske på ett årsmöte.

Innehållstrukturen motsvarar nu också bättre de två stora användargrupperna – de som är nya i föreningssammanhang och som är i behov av grundläggande kunskap, och de som har varit föreningsaktiva en längre tid och står inför frågor som till exempel gäller föreningen som arbetsgivare.

– Alla texter har nu språkgranskats med målet att förenhetliga terminologin och språkbruket. Dessutom har vi strävat efter en bättre läsupplevelse och att det ska vara lätt att hitta den information man söker efter.

– SFV:s personal strävar till att hålla informationen uppdaterad enligt gällande lagar och förordningar, men som användare är det viktigt att minnas att webbplatsen eller svar från SFV:s anställda aldrig kan betraktas som juridisk rådgivning, säger Malin Ström.

I knepiga föreningsjuridiska fall ska man alltid bekanta sig med föreningslagen, eller vända sig till en jurist.

Hittar du inte svar på din föreningsfråga? Skicka in den via formuläret på webbplatsen!

Till Föreningsresursen