85616.jpg

Fallåker fastigheten överlåts till Fallåker UF

20.03.2023 kl. 15:21
Det extra föreningsmötet 20.3 fattade beslut om att överlåta Fallåker fastigheten i Esbo till Fallåker uf.

Foto: SFV:s kanslichef Johan Aura och Fallåker uf:s ordförande Jacob Mickelsson. 

Fallåker uf bedriver sin verksamhet i fastigheten. Genom överlåtelsen har föreningen möjlighet att förvalta fastigheten på ett ändamålsenligt sätt. SFV har ägt fastigheten i Bemböle sedan 2001.