85560.jpg

Harriet Lindeberg-Saapunki ny styrelseledamot i Understödsföreningen

16.03.2023 kl. 11:02
Den 16 mars kl. 14 höll Understödsföreningen för Svenska folkskolans vänner rf sitt årsmöte. Till ny styrelseledamot valdes fil.mag. Harriet Lindeberg-Saapunki, chef för svenska ärenden vi Helsingfors universitet.

Årsmötet återvalde styrelseordförande Bernt Morelius, som stod i tur att avgå. 

I tur att avgå som styrelseledamöter var Stefan Andersson och Gun Sandberg-Wallin. Stefan Andersson omvaldes, medan Gun Sandberg-Wallin inte ställde upp för omval. Harriet Lindeberg-Saapunki valdes in som ny ledamot.  

Övriga styrelseledamöter är Johan Aura och Camilla Nordblad.

Styrelseledamöterna erhåller inga mötesarvoden.

År 2022 gav föreningen sammanlagt 40 000 euro till SFV. Summan kommer under år 2023 att delas ut genom SFV:s allmänna utdelning. Vilka mottagarna är presenteras i bokslutet 2023.

I verksamhetsöversikten konstaterade styrelsen att föreningens ändamål enligt stadgarna är "att sammanföra den finlandssvenska befolkningen till gemensamma insatser för att främja det svenska bildningsarbetet i Finland som föreningen Svenska folkskolans vänner rf utför genom att understödja utbildning och bibliotek, bevilja studieunderstöd samt stödja andra former av finlandssvenska bildnings- och kultursträvanden". 

Vid utgången av 2022 var medlemsantalet 6439, drygt 200 färre än vid samma tidpunkt i fjol. 

Årsmötet fastställde medlemsavgiften för 2023 till 15 euro.