85523.jpg

Arto Heiskanen får Christoffer Grönholms pris

16.03.2023 kl. 08:00
Lektor Arto Heiskanen i Åbo får priset på 10 000 euro för att han i sin svenskundervisning på ett förtjänstfullt sätt utvidgat klassrummet till att omfatta både språket och kulturen.

Foto: Robert Seger

– Mitt senaste projekt är ett samarbete med svenskspråkiga Katedralskolan på andra sidan ån.

Lektorn i svenska språket vid Puolalanmäen lukio, Arto Heiskanen, har under tre årtionden arbetat som svensklärare och varit mån om att ge sina elever något extra. Han har utvidgat skolklassens väggar genom resor, bland annat till Vadstena, Lund och Stockholm, och genom olika projekt på skolan. 
 
– Det gäller att vara aktiv själv, knyta kontakter och söka pengar till projekt. Och man behöver inte göra allting själv – det finns många organisationer i Finland som stöder svensklärare, berättar Heiskanen. 
 
För att stärka motivationen bland sina elever kombinerar han undervisningen i svenska med historia, konst och samhällskunskap, och med det nordiska. 
 
–Att kunna svenska är en del av att vara finsk och finländare. Finland hör till Norden. 
 
Under studietiden läste Arto Heiskanen främmande språk: tyska och italienska vid Åbo universitet. Han bytte sedan till Åbo Akademi och studerade svenska som huvudämne i en svenskspråkig studiemiljö. 
 
– Somrarna i Stockholm under studietiden på 80-talet var pricken över i:et. Där växte mitt engagemang för det svenska och de nordiska språken och för den svenska och nordiska kulturen. 
 
Lär vi oss för mycket grammatik i språkundervisningen i skolan? Skulle det inte vara viktigare att bara prata?
 
– Finländare tiger ju helst på två språk. Det muntliga försöker jag betona i min vardagliga undervisning men alla elever är inte så villiga att prata om till exempel klimatförändring på svenska klockan nio på morgonen. Grammatik är som trafikregler; man måste kunna dem någorlunda bra för att kunna klara sig i trafiken.
 
Prismotivering
Lektor Arto Heiskanen har i över tre decennier gett sina gymnasiestuderande i Åbo och Nådendal en mycket bredare bas i det svenska språket än vad hans läraruppdrag skulle förutsätta. Han har målmedvetet skapat naturliga sammanhang för sina studerande i elevsamarbeten med svenskspråkiga gymnasister i Åbo, Vadstena och Stockholm, samt samverkat med lärare i Sverige, Island och Danmark. Hans kreativa grepp och brinnande intresse för det svenska språket har resulterat i sådant som cykelresor med elever till Åland och Stockholm, och frivilliga kurser där elever bland annat fått laga mat på svenska. Heiskanens undervisning håller en så hög nivå att en del av hans gymnasiekurser i svenska godkänns som prestationer vid Åbo universitet för de av hans studenter som inleder studier vid universitetet. Arto Heiskanen har i sin svenskundervisning på ett förtjänstfullt sätt utvidgat klassrummet till att omfatta både språket och kulturen. 
 

Christoffer Grönholms pris, 10 000 euro, instiftades av SFV:s styrelse 2012, och delas ut som ett kulturpris till en lärare som undervisar i svenska i en finskspråkig läroinrättning. 


Priset delas ut den 19 april under SFV:s vår- och utdelningsfest i SFV-huset G18 i Helsingfors.