85471.jpg

Mer resurser på analys, datainsamling och HR

10.03.2023 kl. 07:29
SFV gör en intern omorganisering för att omfördela och effektivera resurserna. Ekonomie magister Viveka Åberg, tidigare sektorsansvarig för Kultur och bibliotek, får en ny tjänst som controller.

Till Vivekas nya arbetsuppgifter hör bland annat datainsamling, analys och HR-funktioner.

– Genom omorganiseringen satsar vi mer än tidigare på mätning, datainsamling och analys. Det är viktiga komponenter för att framgångsrikt veta och kunna berätta om resultaten, effekterna och genomslagskraften av vår verksamhet, säger Johan Aura, SFV:s kanslichef. 

Att stärka HR-funktionen är nödvändigt eftersom personalantalet ökat de senaste åren. 

Viveka Åberg har tidigare ansvarat för SFV:s strategiska mål gällande konst och kultur. Niklas Wahlström, sektorsansvarig för utbildning, ansvarar framöver för målet.

Vem gör vad på SFV? Bekanta dig med personalen på kontaktsidan. 

Till kontaktsidan