85170.jpg

SFV kallar till årsmöten 2023

16.02.2023 kl. 09:45
SFV:s understödsförening håller årsmöte den 16 mars kl 14. SFV:s huvudförening håller årsmöte den 26 april kl 15. Båda mötena hålls på SFV:s kansli, Annegatan 12, Helsingfors.

Understödsföreningen för Svenska folkskolans vänner rf kallar medlemmarna till årsmöte den 16 mars kl 14. Platsen är SFV:s kansli, Annegatan 12, fjärde våningen. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Föreningen önskar att medlemmar som tänker delta anmäler sig på förhand. Man kan delta på distans.

Mer information och anmälan


Svenska folkskolans vänner rf kallar medlemmarna till årsmöte den 26 april kl 15. Platsen är SFV:s kansli, Annegatan 12, fjärde våningen. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. De medlemmar som önskar utöva sin rösträtt på mötet ska anmäla sig på förhand. Man kan delta på distans.

Mer information och anmälan


Till vilken SFV-förening hör jag?
Se våra frågor och svar.