84941.jpg

Studerande – ansök om stipendium nu!

01.02.2023 kl. 15:51
Under februari månad tar Svenska studiefonden emot stipendieansökningar. Om du studerar på högskola eller universitet ska du söka nu, men läs kriterierna först!

Om du studerar på heltid vid en högskola eller ett universitet kan du ansöka om stipendium från Svenska studiefonden.

Du kan få stipendium för

• studierelaterade kostnader i Finland

• heltidsstudier utomlands i ett ämne i vilket kandidat- eller magisterexamen inte kan avläggas i Finland

eller

• för utbytesstudier och utlandspraktik (minst två månader) som räknas tillgodo i slutexamen i Finland.

 

Du som ansöker om ett stipendium ska

• vara finsk medborgare eller fast bosatt i Finland

• vara heltidsstuderande vid ett kandidat- eller magisterprogram vid en högskola eller ett universitet

• ha svenska som modersmål eller studiespråk

• studera för din första examen på samma utbildnigsnivå.

Studiefonden prioriterar andra, tredje och fjärde årets studerande. Du kan få stipendium från Svenska studiefonden endast en gång.

Noggrannare kriterier samt ansökningsblankett hittar du på Svenska studiefondens webbplats

Studiefondens ombudsman Katja Zevallos svarar på frågor: katja.zevallos@kulturfonden.fi
+358 50 554 8800 (må–fre kl. 9.30–13)

--

Läs om fördelnigen av Svenska studiefondens stipendier i fjol.

Svenska studiefonden är ett samarbete mellan Föreningen Konstsamfundet, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Svenska folkskolans vänner och Svenska kulturfonden.
SFV finansierar stipendierna med 100 000 euro per år.