81770.jpg

Kulturpriset på 15 000 euro tilldelas Kajsa Dahlbäck

20.04.2022 kl. 00:02
Sopranen, doktorn i musik Kajsa Dahlbäck får priset för att hon med sin utsökta sångkonst och mångsidiga gärning gjort en helgjuten insats för konstmusiken i Finland.

Foto: SFV/Emilia Wik

Då Kajsa Dahlbäck hörde barockmusik uppfört med tidsenliga instrument för första gången som 18-åring på en CD, blev hon fullkomligt såld.

 – Musiken var både rytmisk, luftig och melodiös. Det kändes som om allt utgår från stillhet men är samtidigt fullt av liv. Jag upplevde att jag hade kommit hem, och precis så har det förblivit. Barocken känns som mitt musikaliska modersmål.
 

Jag upplever också att jag har en förmåga att leda, skapa arbetsplatser och bana en väg framåt för branschen.

För 20 år sedan då Kajsa Dahlbäck studerade kyrkomusik vid Sibelius-Akademin ville hon specialisera sig på barocksång, men det var inte möjligt att studera det i Finland.

– Det var en mästarkurs med Dame Emma Kirkby år 2005 som blev det egentliga startskottet för min specialisering. Studierna vid Sibelius-Akademin var en väldigt bra grund.

Barockmusiken är just nu inne i ett uppsving ute i världen och genom bland annat Vasa Baroque, som Kajsa Dahlbäck grundade 2013, vill hon erbjuda högklassisk tidig musik till den finländska publiken.

– Barockmusiken har utvecklats via pionjärerna i flera årtionden, och har nu gått från en liten subkultur till mainstream. Publiken upplever att barockmusik är lätt att ta till sig och att den är ganska befriad från en elitistisk stämpel. 


Under pandemin har Kajsa Dahlbäck inte varit rädd att sticka ut näsan. Hon har skrivit till beslutsfattare för att uppmärksamma dem på frilansmusikernas tillvaro och på att deras arbetstillfällen drastiskt minskat. 

– I grunden är jag sångerska, och så kommer det att förbli. Men jag upplever också att jag har en förmåga att leda, skapa arbetsplatser och bana en väg framåt för branschen. Jag känner att det är mitt medmänskliga ansvar att ta till orda då det är något som inte stämmer. 

Läs motiveringen och se filmen med Kajsa Dahlbäck här