81058.jpg

Se Stig Nyströms minnesutställning i SFV-huset G18

02.03.2022 kl. 11:36
År 2005 donerade Stig Nyström 25 konstverk till SFV. Nu ställs en del av dem ut i samband med Pro Artibus stora minnesutställning i SFV-huset G18 13.3–10.4.2022.

Utställningen finns i SFV-huset G18, Helsingfors, i tredje våningen. Utställningen är öppen 13.3–10.4, må–fre kl. 9–17, och sö kl. 10–16.


SFV är inte en konstförvaltare, så då konstnären Stig Nyströms 4.2.2005 donerade 25 konstverk från åren 1948–2004 till SFV, fick föreningen en donation av ovanligare slag. 
De inramade oljemålningarna - både från hans figurativa och hans senare abstrakta produktion - överfördes till SFV kort därefter. Ett flertal av målningarna har premierats internationellt. 

Stig Nyström (1924–2018) visade redan som barn ett stort intresse för teckning, och sina första oljefärger fick han vid fem års ålder. Efter avlagd studentexamen vid Nya svenska läroverket påbörjade han sina konststudier i Helsingfors. Men på grund av det pågåendet kriget var han tvungen att avbryta dem hösten 1942. Han examinerades som fil.lic år 1950, med tyngdpunkt på konsthistoria och varseblivningspsykologi, och disputerade till kirurgie doktor år 1960.

Stig Nyström, Självporträtt, 1995, olja på duk, 55 x 46 cm. SFV.

År 1953 fick Stig Nyström franska statens stipendium för konst, vilket gav honom ekonomiska förutsättningar att fortsätta med sin målaraktivitet. Ungdomsårens symboliska uttrycksform byttes då ut mot den rådande ”belle peinture”-stilen i Paris-skolans anda. Målarresor i Medelhavsländerna erbjöd intressanta tidstypiska motiv, och under sin figurativa epok erhöll han ett medlemskap som korresponderande akademiker och riddarmedlemskap i den internationella akademin Accademia Internationale ”Greci-Marino” i Italien.

En ny epok inledde Nyström i början av 1990-talet. Denna abstrakta period bygger i viss mån på de konstteoretiska experiment som han utförde i samband med sitt laudaturarbete i varseblivningspsykologi vid Helsingfors universitet 1949. Även denna abstrakta produktion, som hänför sig till optisk eller opkonst, har vunnit internationellt erkännande och cirkulerat på utställningar bland annat i New York, Paris och Florens.

Hans viktigaste grupp- och separatutställningar uppgår till ett 40-tal.