80890.jpg

SFV:s kansli i Helsingfors flyttar till SFV-huset G18

17.02.2022 kl. 11:19
Huset på Georgsgatan 18 i centrum av Helsingfors ägs sedan 2005 av SFV. I huset verkar föreningar och organisationer inom kultur och fri bildning. SFV planerar flytta in i huset under nuvarande strategiperiod.

– Genom flytten vill vi komma närmare organisationer och samarbetspartner som jobbar för samma mål och vars verksamheter också genomsyras av lärande. Vi vill hitta synergieffekter och tillsammans med organisationerna uppnå konkreta, positiva förändringar i samhället. Flytten är ett led i vår nya strategi att ytterligare fokusera och öka den egna verksamheten, vilket framöver även innebär nyrekryteringar, säger SFV:s kanslichef Johan Aura.

Flytten sker från Annegatan 12, som också finns i centrum av Helsingfors.

– SFV-huset G18 är ett anrikt hus, en gammal flickskola, vars syften vi vill förvalta på bästa möjliga sätt. Lärandet är det bärande temat i huset. Vi har inte bråttom att flytta, utan väntar och ser om utrymmen som passar våra behov blir lediga. Målet är att flytta under nuvarande strategiperiod som sträcker sig till slutet av 2024, säger Aura.

På SFV:s kansli i Helsingfors arbetar sammanlagt 10 personer. SFV har kontor även i Vasa, på Handelsesplanaden 23, och i Åbo på Tavastgatan 3o.