80773.jpg

Ditt barn. Mitt jobb. Vår framtid.

10.02.2022 kl. 07:00
Vi vet att kvalitativ småbarnspedagogik har positiva effekter på barnets utveckling och bäddar för en lång och framgångsrik lärstig. Därför är satsningar på småbarnspedagogiken så viktiga. Den 10 februari startar en kampanj som synliggör småbarnspedagogiken med målet att locka fler till branschen.

Det råder brist på behörig personal inom småbarnspedagogiken. Sydkustens projekt Småbarnspedagogiken – ett framtidsjobb vill därför synliggöra småbarnspedagogiken för att göra branschen mera attraktiv och framstå som ett starkt alternativ vid val av yrke och studier. 

I projektets kampanj Ditt barn. Mitt jobb. Vår framtid. ingår bland annat korta videofilmer som öppnar upp vad småbarnspedagogik är i teori och praktik. Pedagoger berättar hur det är att jobba som småbarnspedagog och varför småbarnspedagogiken är så viktig för barnet och framtiden. Kampanjens mål är att väcka intresse och kunskap om branschen.

Förutom att belysa småbarnspedagogikens relevans för barnet som individ, lyfter kampanjen också upp småbarnspedagogikens betydelse ur ett samhälleligt perspektiv.

SFV jobbar under nuvarande strategiperiod för jämlikhet i utbildningen, där småbarnspedagogiken spelar en viktig roll.

– Småbarnspedagogiken erbjuder inte bara goda möjligheter för barn att inhämta kunskap, utan framför allt att utveckla samarbets-, och kommunikationsfärdigheter samt kreativitet. Pedagogiskt planerade satsningar på bland annat fysisk aktivitet, läsning och social samverkan förbereder barnen på ett utmärkt sätt för skolan och ett balanserat liv. Goda småbarnspedagoger kan vara den bästa starten i livet för många barn. Därför vill vi vara med om att öka intresset för branschen bland unga eller dem som vill byta karriär, säger Niklas Wahlström, sektorsansvarig för utbildning på SFV.

SFV har bidragit till projektet Småbarnspedagogik – ett framtidsjobb med 25 000 euro.

Till kampanjens webbsida


I årets första nummer av SFV-magasinet kan du läsa en längre artikel om jämlik småbarnspedagogik, skriven av Pia Sundell som är verksamhetsledare för Barnavårdsföreningen. Tidningen utkommer i slutet av februari.