80587.jpg

Studerande – sök stipendium!

27.01.2022 kl. 11:48
I februari kan du som studerar heltid vid en högskola eller ett universitet i Finland eller utomlands ansöka om stipendium från Svenska studiefonden.

 

Bild: Pixabay

Du kan få stipendium för

 • studierelaterade kostnader för heltidsstudier i Finland,
 • heltidsstudier utomlands i ett ämne i vilket kandidat- eller magisterexamen inte kan avläggas i Finland, eller
 • för utbytesstudier och utlandspraktik (minst två månader) som räknas tillgodo i slutexamen.

Du som ansöker om ett stipendium ska

 • vara finsk medborgare eller fast bosatt i Finland,
 • vara heltidsstuderande vid ett kandidat- eller magisterprogram vid en högskola eller ett universitet, och
 • ha svenska som modersmål eller studiespråk.

Studiefonden prioriterar andra, tredje och fjärde årets studerande. Du kan få stipendium från Studiefonden endast en gång.  

Noggrannare information och ansökningsblankett hittar du på Svenska studiefondens webbplats. 

Studiefondens ombudsman Katja Zevallos, katja.zevallos@kulturfonden.fi,+358 50 554 8800 (må–to kl. 9.30–13.00) svarar på frågor. 

Nästan 700 studerande fick stipendium från Studiefonden i fjol.

Svenska studiefonden är ett samarbete mellan

 • Föreningen Konstsamfundet,
 • Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd,
 • Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne,
 • Svenska folkskolans vänner, och
 • Svenska kulturfonden.