80400.jpg

Topeliuspriset 2022 till Peter Buchert

14.01.2022 kl. 15:00
Peter Buchert, mångårig journalist vid Hufvudstadsbladet, får Topeliuspriset – det finlandssvenska publicistpriset på 7 500 euro.

Foto: Mikael Sjövall

Buchert, 51, är journalist från Helsingfors med intresse för miljö, samhällsfrågor och forskning. Han har jobbat som reporter på Hufvudstadsbladet i femton år, och före det som reporter på Finska notisbyrån.

Det stora finlandssvenska journalistpriset på 7 500 euro delades ut 14.1 kl. 15 under ett webbinarium om vetenskapsjournalistik, arrangerat av Finlands Svenska Publicistförbund och Svenska folkskolans vänner (SFV) – de två organisationer som ligger bakom Topeliuspriset.

Topeliuspriset ges enligt statuterna ”för en aktiv pågående journalistisk gärning till en eller högst tre personer som ådagalagt betydande skicklighet i sitt journalistiska värv, bestående av såväl originalitet, civilkurage som finess.” 

– Det är med tacksamhet och ödmjukhet jag tar emot ett så uppskattat pris. Det känns fint att priset ges för ett pågående arbete, säger Peter Buchert. 

Prisnämndens motivering lyder:
Peter Buchert är en mångsidig och klarsynt journalist, som behandlar såväl miljö- och klimatfrågor som politik med samma gedigna kunskap och omdöme. I nyhetsuppslag, analyser och reportage närmar han sig konstruktivt vår tids största frågor, alltid utan pekpinnar och ständigt med läsaren i tankarna. Peter Buchert har förmågan att förmedla komplicerade samband mellan människa och miljö, även på detaljnivå, samt analysera globala miljöproblem och deras relevans för Finland. Hans miljöjournalistik är i en klass för sig i Svenskfinland.

Vetenskapsjournalistiken, liksom vetenskapen, handlar enligt Buchert om en process, och inte om något som en gång för alla är färdigt.

– Jag ser därför på priset som något mer än en belöning till en enskild journalist. Speciellt i dagens värld är det viktigt att förmedla och förklara komplicerade saker lättfattligt, utan att ge avkall på noggrannheten. 


SFV och Publicistförbundet delar gemensamt ut Topeliuspriset - det finlandssvenska publicistpriset, som uppkom år 1990 då SFV:s Topeliuspris och Publicistförbundets publicistpris slogs samman. Med priset vill organisationerna lyfta fram Zacharias Topelius betydande journalistiska gärning och premiera dagens journalistik i Svenskfinland. Publicistpriset delades första gången ut år 1957. 

tidigare prismottagare