80018.jpg

De här sex lagen gick vidare i SFV Start!

03.12.2021 kl. 09:52
Det var en spännande semifinal 2.12 med taggade lag som presenterade sina förslag med stor skicklighet.

Bild: Medlemmar i de sex lag som går vidare till final. Foto: Tommy Pohjola

De sex lagen som går vidare i tävlingen är: 

  • Framtidshopp
  • Min stig i skolan
  • Läxrum
  • Läs och skriv med de digitala verktygen i din ficka
  • 123 Start!
  • Future problem solvers

Juryordförande Liliane Kjellman är till vardags direktör för svenskspråkig fostran och undervisning vid Åbo stad. Hon berättar att juryn denna gång fick ta ställning till tolv fina förslag, men att juryn också var enig gällande kriterierna för vilka förslag som gick vidare.

– Det viktigaste var förstås att förslaget specifikt riktade sig till den målgrupp som nämns i SFV Start!-uppdraget. Det vill säga unga som kanske fått en svår start i livet, och därför inte når sin fulla potential att bli det de egentligen vill, längs sin lärandestig.

En annan viktig aspekt för juryn var att förslagen kan skalas upp från experimentstadiet.

– Tanken är ju att det vinnande förslaget skall kunna skalas upp utan stora, kontinuerliga ekonomiska satsningar. Det får inte bli fråga om ett enskilt projekt som tar slut efter en tid.

Kjellman säger att det fanns en glädjande stor diversitet bland förslagen. 

– Teamen har tagit fram både digitala lösningar, och sådana som mer riktar in sig på emotionella eller personligen stärkande saker. 

Det tredje kriteriet i juryns urvalsprocess gällde om förslagen på riktigt var innovativa.

– En del förslag var redan så gott som färdiga, och de behöver inte egentligen utmaningstävlingens tilläggsfinansiering för att bli verklighet. Andra tangerade för mycket redan etablerade lösningar som finns ute på fältet.

Överlag säger Kjellman att juryarbetet var mycket intressant, även om det inte var lätt.

– Det finns tydligt ett stort intresse och en stor vilja att skapa konkreta och fina lösningar för de unga. Alla förslagen vi tog ställning till är värda synlighet.

Du kan läsa om de sex lagen och deras lösningsförslag på utmaningstävlingens webbplats:

start.sfv.fi 

Inom kort publicerar vi ett längre reportage där finalisterna berättar om seminfinalen och sina egna bidrag. 

Nästa steg i tävlingen är en workshop i januari, som förbereder lagen för finalen 28.1.2022. Den 17 februari koras vinnarlaget! 

(Alla som närvarade på semifinalen hade uppvisat giltigt covidintyg).