76636.jpg

Barnens Akademi ska väcka experimentlusten

18.02.2021 kl. 10:12
Barnens Akademi ger barn som vill ha extra utmaningar chans att lära sig mera. Under fem lördagar får skolbarn bekanta sig med akademisk forskning och delta i olika vetenskapliga experiment. Barnens Akademi är öppen för alla barn i åldern 7–12 år, och det är gratis att delta.

Bild: Pixabay/Victoria Borodinova

– Vi är duktiga på att ta hand om elever som behöver extra stöd för inlärning, men det behövs också satsningar på dem som behöver mera utmaningar. Vi har länge funderat på hur vi kan stöda den här gruppen. Barnens Akademi är vårt svar på ett konkret behov, säger Niklas Wahlström, sektorsansvarig för utbildning på Svenska folkskolans vänner (SFV) och Sonja Ollas-Airinen, specialsakkunnig på Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne (BMR).

Barnens Akademi är öppen för alla skolbarn, men tanken är att fånga upp de elever som gärna utmanar sig själva. Målet är att väcka intresse för sammanhang och fenomen genom en mångvetenskaplig invinkling, och utmana barnens uppfattning om omvärlden.

Tove Jansén, vetenskaplig koordinator på Skolresurs, talar om att utveckla uppfinningsrikedomen.

– Vi vill fånga upp de elever som är intresserade av naturvetenskaper, men även de som kanske inte visste om att de är intresserade förrän de fått prova på. Finland behöver personer som är bekväma med att våga tänka nytt och driva utvecklingen framåt. Det bästa är om intresset skapas redan i skolåldern, säger Tove Jansén.

Varje verkstad har ett eget tema som kombinerar olika vetenskaper och som presenterar olika forskningsbranscher på ett barnvänligt sätt. ”Snö och vinter” samt ”Smakskolan” är teman för två av verkstäderna. 

Verkstäderna är svenskspråkiga och arrangeras i huvudstadsregionen: i Aalto-universitetet Juniors utrymmen, i Helsingfors universitets vetenskapsutbildningscenter samt i vetenskapscentret Heurekas laboratorium. Verkstäderna leds av studerande och personal på respektive ställe.

Några inträdeskrav till Barnens Akademi finns inte, utan det är först till kvarn som gäller. Man får själv välja om man deltar bara enstaka gånger, eller är med på alla fem verkstäder.

Initiativet till Barnens Akademi kommer från SFV och BMR. Barnens Akademi administreras av Skolresurs – Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan, som också tar emot anmälningar.

Det är första gången en helhet med flera tillfällen och teman av det här slaget ordnas på svenska i Finland.

Barnens Akademi startar så fort pandemiläget tillåter. Information finns på SFV:s webbplats sfv.fi/barnensakademi.


PRESSMEDDELANDE - får fritt publiceras
Helsingfors den 18 feburari 2021