64489.jpg

Biskops Arnö-bloggen öppnad

Via den nyöppnade bloggen kan du följa med de av SFV sponsrade vistelserna på folkhögskolan Biskops Arnö. Rosanna Fellman, förstapristagaren i årets Arvid Mörne-tävling, har skrivit det första inlägget.

Under vår- och utdelningsfesten i april delade SFV för första gången ut en författarvistelse på Biskops Arnö, en folkhögskola cirka 60 kilometer utanför Stockholm. Även vinnarna i årets Arvid Mörne- och Solveig von Schoultz-tävling får delta i en veckolång skrivkurs på folkhögskolan. Årets vinnare i Arvid Mörne-tävlingen, Rosanna Fellman, deltog i en kurs i början av juni och på den nyöppnade Biskops Arnö-bloggen kan du se hennes videohälsning och läsa hennes text om sin tid på folkhögskolan. 

SFV:s övriga vistelsestipendiater kan du följa med på Beijarholmsbloggen och Lillholmsbloggen. Vistelsen på Beijarholmen i Barösunds yttre skärgård är avsedd för lärare och barnträdgårdslärare, och vistelsen på Lillholmen i Västanfjärd för kulturarbetare och bibliotekarie.