Vistelse- och studiestipendier

Vistelsestipendium för författare på Biskops Arnö

Vistelsestipendiet berättigar till en tre veckor lång vistelse på Nordens Folkhögskola Biskops Arnö i Bålsta, Sverige.

Nora Hämäläinen har en stor halsduk virad kring halsen, hon är utomhus och det ser kyligt ut Vistelsestipendiet för författare på Biskops Arnö tilldelas Nora Hämäläinen, Helsingfors. Nora Hämäläinen hör till sin generations mest lovande finländska filosofer och har en lång erfarenhet av att skriva litterära essäer, populariserande texter, tidningskolumner och kritik. Hennes texter uppvisar en betydande förmåga att förklara komplexa filosofiska frågeställningar klart och begripligt samt göra dem relevanta i förhållande till världen vi lever i. 
 

Beijarholmen

Beijarholmsstipendiet ger, i enlighet med donatorn Birgit Ekbergs önskan, möjlighet till en två månader lång sommarvistelse på Beijarholmen i Barösund, Ingå, för undervisande personal inom utbildning och småbarnspedagogik. 

Andreae Homberg fotad på en strand Andraé Holmberg, slöjdlärare vid Hagelstamska skolan och Granhultsskolan, Grankulla, för vistelse under tiden 15.5.−14.7.2021.
Anni Ekström har tagit en selfie, på spegeln makom henne ser man henne bakifrån Anni Ekström, vice föreståndare vid Prästgårdsbackens daghem, Lindal, Kyrkslätt, för vistelse under perioden 16.7.−15.9.2021.
 

Lillholmen

Hemmanet Lillholmen i Västanfjärd på Kimitoön testamenterades till SFV år 1970 av justitierådet Walter Backman. Vistelsestipendierna på Lillholmen i Västanfjärd ges till en kulturarbetare och en bibliotekarie. 

Marika Parkkomäki kramar en liten vit hund

Marika Parkkomäki, frilans skådespelare och dramapedagog, Helsingfors, för vistelse under perioden 15.5 – 14.7.2021.

Catrin Wiik sitter framför en bokhylla Catrin Wiik, bibliotekarie vid Nykarleby stadsbibliotek, Nykarleby, för vistelse under perioden 16.7−15.9.2021.
 

Skrivarstipendium för lärare

Syftet med Skrivarstipendium för lärare är att ge lärare verktyg att aktivt delta i det offentliga samtalet om skola och utbildning. Stipendiemottagaren får kostnadsfritt delta i den fem dagar långa skrivarkursen Lärare skriver på Nordens Folkhögskola Biskops Arnö i Sverige 28.6–2.7.2021. Stipendiet är ett samarbete mellan SFV, Lärarstiftelsen i Sverige och Biskops Arnö, som sedan 2012 genomfört kursen Läraren skriver på Lärarstiftelsens uppdrag.

Moja LAdvelin är fotograferad på en strand Moja Ladvelin, lektor i modersmål och litteratur vid Vasa övningsskolas gymnasium, Vasa. Moja Ladvelin representerar ett högaktuellt utbildningsstadium vad gäller pedagogiska reformer och vill öka allmänhetens insikt i utvecklingen av pedagogik och dagens skola.
Malin Fagerström är fotad framför en stor rhododendron, Hon har en grå stickad mössa på sig. Malin Fagerström, förskollärare i lekskolan Gryningen i Helsingfors, bosatt i Söderkulla. Malin Fagerström vill på ett positivt sätt fästa allmänhetens uppmärksamhet vid utbildningens betydelse för både individen och samhället och lyfta upp aktuella pedagogiska frågor med målet att skapa debatt.