Svensklärarpriset 2021

Svensklärarpriset på 5 000 euro delas ut till i finska utbildningsenheter verksamma lärare, som inspirerat och motiverat sina elever eller studerande till studier i svenska, ökat kunskaper och intresse för de nordiska länderna, nordisk gemenskap och samarbete, och/eller främjat samarbete mellan svensklärare inom olika gemenskapsformer och nätverk. Svensklärarna i Finland rf ger förlag på mottagare av Svensklärarpriset.

En leende Marjo Fränti har rött hår och färgranna kläder Marjo Fränti, lektor vid Tampereen Yhteiskoulun lukio.
Marjaana Halsas ler i studiomiljö Marjaana Halsas, ledare för språkundervisningen vid Haaga-Helia Yrkeshögskola.
Jessica Lindfors, filosofie magister, lektor i svenska vid Munkkiniemen yhteiskoulu
Kim Lindroos fotad vid en strand, et är vinter Kim Lindroos, universitetslärare vid Åbo universitet/Centret för språk- och kommunikationsstudier.
Marita Mannfolk, lektor i svenska vid Turun yliopisto.