Folkbildningsmedaljen 2021

Folkbildningsmedaljen har sedan SFV:s 80-årsjubileum 1962 delats ut till en eldsjäl som spridit kunskap och bildning genom ett ideellt engagemang på svenska. Till medaljen hör en prissumma på 2500 euro.

 

Rolf Björkell på en blåsig strand Rolf Björkell, eltekniker, Sibbo. Rolf Björkell kan med fog anses vara en av Sibbos mest aktiva föreningsmänniskor. Främst känd som initiativtagaren till Nyländsk afton, arbetar Rolf outtröttligt för den lokala kulturens väl. Hans mångsidiga insatser inom musik-och teaterverksamhet, i kombination med lokalpolitiska engagemang och fokus på det svenska, gör Rolf till en betydande personlighet för finlandssvenskt kulturliv i regionen.
Annjo Grüne ler mot kameran i kontorslandskap Ann-Jolin Grüne, chef för samhällsengagemang, Helsingfors. Ann-Jolin Grüne är eldsjälen som i över tio år arbetat för invandrarnas rätt att integreras på svenska i huvudstadsregionen. Och dessutom för att integrationen inte bara stannar vid principbeslut hos myndigheter och beslutsfattare, utan även utmynnar i konkreta åtgärder. Hennes insats som utvecklingschef för integrationsverksamheten på Luckan i Helsingfors och tidigare för Helsingfors Arbis, har varit avgörande för att öppna upp utbildningsvägar, arbetstillfällen och medborgarsamhället för de invandrare som vill göra detta på svenska
Chrsitian Wentzel ser rakt in i kamran med bister min Christian Wentzel, verksamhetsledare för Aseman Lapset ry - Stationens Barn rf, Helsingfors.
Christian Wentzel är som verksamhetsledare för Stationens Barn rf en av organisationens främsta stöttepelare. I sitt ansvarsfulla uppdrag att främja ungdomars välmående fungerar Christian som en stabil länk mellan lokala aktörer, ungdomsarbetare och marginaliserade unga vuxna. Genom sitt ofta helt ideella engagemang arbetar Christian med förebyggande verksamhet för att utveckla ungdomars och barns välfärd.
Gustav Wikksatröm kisar i solen Gustav Wickström, författare, Åbo.  
Gustav Wickström är känd som Åbolands främsta lokalhistoriker, inte minst för sina målande beskrivningar om spritsmugglingen i Skärgårdshavet under den rådande förbudstiden. Utöver sitt författarskap är Gustav Wickström en inspirerande föreläsare  och med sin klarsynta framhållning och breda sakkunskap har han genom åren byggt upp en trogen publik.
Jerker Örjans har en keps på sig - i båtmiljö Jerker Örjans, amatörhistoriker och båtentusiast, Mariehamn.
Jerker Örjans har ett levande intresse för traditionell åländsk skärgårds- och fiskekultur. Han är en av eldsjälarna bakom galeasen Albanus, Sjökvarteret i Mariehamn och Lappo skärgårdsmuseum med dess imponerande samling av traditionella bruksbåtar. Örjan skriver om sjöfart, kulturarv och personhistoria i böcker som också vunnit spridning på fastlandet. 

Hagforsmedaljen

HAgforsmedaljen med Johan Fridolf Hagfors

Hagforsmedaljen har sedan SFV:s 100-årsjubileum 1982 delats ut som erkänsla för förtjänstfull gärning till förmån för den svenska kulturen och det svenska språket i Finland. Till medaljen hör en prissumma på 2500 euro.

Rosi Djupsund har glasöonen på pannan

Rosi Djupsund verksamhetsledare, Pargas. Rosi Djupsund är verksamhetsledare för Kulturföreningen Katrina, som hon leder med framgång. Hennes engagemang i Katrina kammarmusik har lett till ett spontant intresse för gruppsång på alla plan och bidrar till en känsla av samhörighet och sångarglädje inom föreningen. Rosi Djupsunds doktorsavhandling “Hur härligt sången klingar” representerar med rätta sångens betydelse som kulturell förankring även i praktiken.

Riko Eklundh sitter vid en åstrand i stadsmiljö Riko Eklundh, skådespelare, Helsingfors. Riko Eklundh har vid sidan av sitt framgångsrika värv som skådespelare i rikt mått delat med sig av sitt kunnande och sin berättarglädje både muntligen och i bokform. Med sitt intresse för historia har han på ett initierat och inspirerande sätt öppnat dörrar till såväl teaterns historia som vårt lands omvälvande skeenden. Också under rådande pandemi har Riko piggat upp med sin verbala berättarförmåga på sociala medier, och visat att historien både kan lära och roa.
Ria Heilä-Ylikallio är fotograferad i studio. Ria Heilä-Ylikallio, professor, Vasa. Ria Heilä-Ylikallio är professor i svenska och litteratur med didaktisk inriktning vid Åbo Akademi. I sitt arbete understryker hon kopplingen av litteratur och estetik inom undervisningen, vilket gett henne ett specifikt erkännande inom de pedagogiska kretsarna. I tillägg medverkar Ria Heilä- Ylikallio i utgivningen av handböcker och studiematerial  för lärare och studerande.
En leende Tommy Olin är fotad mot en vit vägg. Tommy Olin, lokalhistoriker, Purmo. Tommy Olin är verkställande direktören vars helhjärtade engagemang påtagligt bidragit till att såväl skapa nya kulturupplevelser som värna och levandegöra hemortens kulturarv. Också hans doktorsavhandling inom ekonomins område belyser Purmos historia. Genom sitt idoga ideella arbete för Fagerbacka fäbodställe, Pedersöre Teater och de lokalhistoriska arkiven i bygden har han delat med sig av såväl kunnande som tid på ett sätt som förtjänar den största respekt.
En brett leende Eva Sundberg tittar ut från ett fönster i en sommarstuga Eva Sundberg, dialektforskare, Kumlinge, Åland. Eva Sundberg ägnar sig sedan många år tillbaka åt forskning av de åländska dialekterna, speciellt de unika dialekterna i den åländska skärgården. Hon ordnar föreläsningar och kurser samt ger ut skrifter kring dem. Boken "Dialekten i Ålands nordöstra skärgård" anses som ett av hennes främsta verk.