Philip Teir får Kulturpriset 2021 på 15 000 euro

SFV:s kulturpris på 15 000 euro tillfaller författaren och journalisten Philip Teir, Helsingfors, som i två decennier varit en stark och profilerad röst på den litterära scenen såväl i Finland som i Sverige. I sitt författarskap utforskar han samtidens normer och förväntningar med stor lyhördhet och skarp blick för det som sker mellan och inom människor. Som grundare och konstnärlig ledare för Helsinki Lit, Finlands första internationella litteraturfestival, har han skrivit in Helsingfors på den internationella kartan över litterära evenemang av högsta kvalitet. Genom sin journalistiska bevakning av kultur och andra samhällsskeenden bidrar han till att göra Finland i allmänhet och Svenskfinland i synnerhet begripligt och intressant också för en rikssvensk läsekrets. I sitt arbete förenar Philip Teir en gedigen kunskap om såväl det finländska som det svenska kulturlivet med en nyfiken internationell utblick.

 

 

Kulturpriset ur Signe och Ane Gyllenbergs fond inom SFV, 15 000 euro, instiftades 1965. Det ges enligt statuterna för väl utförd gärning Finlands svenska kultur till fromma.