Folkbildningspriset på 15 000 euro tilldelas Linda Mannila

SFV:s folkbildningspris på 15 000 euro tillfaller forskaren och digitaliseringsexperten Linda Mannila för hennes insats för utbildnings- inklusions- och jämlikhetsfrågor i det digitaliserade samhället. I sin forskning förenar hon samhällsutveckling, digitalisering och datavetenskap, och hon delar energiskt och pedagogiskt med sig av sitt kunnande till såväl skolvärlden som till en bredare allmänhet genom bland annat föreläsningar, bloggande och publikationer.

Särskilt månar hon om att såväl en uppdaterad förståelse för digitaliseringens samhällsinverkan som den praktiknära forskning hon bedriver i datavetenskapens didaktik ska nå skolvärlden. Hon inspirerar lärare att våga, och ger dem de redskap de behöver för att kunna. I ett allt mer digitaliserat samhälle är digital grundkompetens en demokratifråga. I sitt oförtruna arbete för att så många som möjligt ska nå digital delaktighet är Linda Mannilas folkbildargärning av synnerligen stor betydelse.

 

Folkbildningspriset, 15 000 euro, instiftades 1942 på initiativ av skolrådet John Österholm och bar tidigare benämningen ”Priset till folkbildningens trotjänare”.