Eero Talonen får Christoffer Grönholms pris 2021 på 10 000 euro

Christoffer Grönholms pris på 10 000 euro instiftades år 2012 som ett kulturpris för lärare som undervisar svenska i en finskspråkig läroinrättning. Denna gång tilldelas priset FM Eero Talonen, Uleåborg, vars genuina intresse för det svenska språket och svensk kultur genomsyrat allt hans arbete som lärare på olika stadier. Eero Talonen har undervisat i svenska i grundskola, gymnasium, yrkesinstitut och på universitetsnivå, samt även på kurser för vuxna invandrare. För närvarande jobbar han vid yrkeshögskolan OAMK och arbetar samtidigt på en doktorsavhandling med fokus på hur finskspråkiga grundskoleelever lär sig kommunikativa färdigheter i svenska. I all sin pedagogiska verksamhet har Eero Talonen utmärkt sig för sitt sätt att kreativt skapa nya och engagerande undervisningsmetoder för att väcka elevernas intresse för svenskan.