Skrivarstipendium för lärare 

Tack för alla stipendieansökningar! SFV:s styrelse fattar beslut om stipendiemottagarna i mars. Vi hör av oss till alla sökande i april.

Syftet med stipendiet är att ge lärare verktyg att aktivt delta i det offentliga samtalet om skola och utbildning.

Stipendiemottagaren får kostnadsfritt delta i den fem dagar långa skrivarkursen Lärare skriver Nordens Folkhögskola Biskops Arnö i Sverige. I stipendiet ingår förutom kursen även uppehälle (inklusive måltider), och tur- och returresa. Kursdeltagaren bor i ett eget rum, med toalett och dusch i korridoren.

SFV ger årligen två lärare möjlighet att delta i kursen. 

År 2021 arrangeras kursen Lärare skriver under vecka 26: 28.6–2.7.

Ansökningstiden för stipendiet är 25.1–28.2.2021.

Stipendiet riktar sig till yrkesverksamma lärare och elev- och studiehandledare vid en svenskspråkig förskola eller skola i Finland. 

Du som söker är yrkesverksam som:

  • lärare på förskola,
  • klasslärare årskurs 1–6,
  • ämneslärare årskurs 6–9, 
  • lärare på andra stadiet,
  • speciallärare, eller
  • elev- och studiehandledare. 

Stipendiet är ett samarbete mellan SFV, Lärarstiftelsen i Sverige och Biskops Arnö, som genomför kursen Lärare skriver på Lärarstiftelsens uppdrag. 

SFV:s styrelse fattar beslut om stipendiemottagarna i mars. Stipendierna delas ut på SFV:s vår- och utdelningsfest i april 2021.

Det är sommar. Kursdeltagare sitter kring ett bord i ett vackert, gobelängbeprytt rum på Biskops Arnö. Solen lyser in.

Bild: Kurs i skönlitterärt skrivande på Biskops Arnö, sommaren 2018. SFV:s vistelsestipendiat för förattare, Ann-Sofi Carlsson, deltog i kursen.

Information om kursen

Kurstid: vecka 26, 28.6–2.7.2021.

Genom kursen får du verktyg att aktivt delta i det offentliga samtalet. Du får möjlighet att skriva olika typer av texter med utgångspunkt från dina erfarenheter, din yrkesroll och från skolans värld. På så sätt kan du bidra till en mer nyanserad bild av en yrkeskår som tar ett stort ansvar för lärandet i våra skolor, varje dag. I förlängningen handlar det om att ta kontroll över beskrivningen av skolans viktiga och samhällsnyttiga roll och påverka utvecklingen.

Du väljer själv temat och formen för din text: debattartikel, krönika eller kanske en essä. Vi diskuterar saker som berättarteknik, stil, ton och avgränsning. Vi läser och analyserar andras texter. Du får naturligtvis tid att arbeta med din egen text. Sommaren 2021 leds kursen av författaren Håkan Söderberg.

Till kursen antas sammanlagt 15 deltagare, av vilka två är reserverade för SFV:s stipendiater.