Svenska folkskolans vänner rf - Årsmöte 2024

Mötestid och plats
Torsdagen den 25 april 2024 kl. 15
SFV:s kansli, Annegatan 12 A 24, 00120 Helsingfors.

Anmälan
Medlem som önskar utöva sin rösträtt på mötet ska anmäla sig på förhand. Anmälningstiden har gått ut den 23 april 2024 kl. 15.

Deltagande på distans
Medlemmarna kan delta i årsmötet på distans. Deltagandet sker via mötestjänsten Zoom. Om du behöver hjälp med installationen eller användningen, kontakta rabbe.sandelin@sfv.fi (0400-453 953). Ladda ner Zoom-programmet här:
https://zoom.us/download

Distansdeltagarna får en länk till mötet. Länken skickas ut per e-post till mötesdeltagarna senast dagen innan mötet. Årsmötets deltagare ska vara beredda på att vid behov styrka sin identitet då mötet börjar. Om proceduren för eventuella omröstningar besluter årsmötet.

Möteshandlingar
Under mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Föredragningslistan, styrelsens berättelse över föreningens verksamhet, bokslut och revisorns utlåtande finns tillgängliga i originalform på föreningens kansli under mötet. De kan också beställas i samband med förhandsanmälan. Dokumenten skickas per e-post tillsammans med möteslänken senast dagen innan årsmötet.

Styrelsen

Notera att detta möte gäller Svenska folkskolans vänner rf, inte Understödsföreningen för Svenska folkskolans vänner rf.

Till vilken förening hör jag? Läs Frågor och svar om de två SFV-föreningarna.