SFV:s kursverksamhet
SFV:s utfdelning

SFV:s kanslier är stängda 23.6 - 4.8. Måndag 7.8 håller vi öppet som vanligt. Skön sommar!

Aktuellt

Anna Haavisto fick högsta poäng i A-svenska

Sedan 2012 har SFV delat ut tio stipendier på 500 euro för goda prestationer i A- och B-svenska i studentexamen. Stipendierna delas i ut i samband med studentdimissionerna i finskspråkiga skolor.Läs mera »
Publicerad 09.06.2017 kl. 09:29

SFV stöder ett livskraftigt svenskt rum i Seinäjoki

Svenska folkskolans vänner utbetalar i år ett bidrag på 20 000 euro till Svenska föreningen i Östermyra. De årliga bidragen kommer från en fond med föreningens namn, som förvaltas av SFV.Läs mera »
Publicerad 06.06.2017 kl. 12:58

Uppsatstävlingarna i svenska är avgjorda

Svensklärarna i Finland rf har med stöd av Svenska folkskolans vänner arrangerat uppsatstävlingar i svenska för finskspråkiga skolelever i grundskolan årskurs 6 och 9 samt gymnasiet årskurs 2.Läs mera »
Publicerad 19.05.2017 kl. 14:21

kursbidrag och cirkelbidrag

SFV upprätthåller studiecentralsverksamhet och förmedlar statsbidrag för kurser som finlandssvenska eller tvåspråkiga organisationer ordnar. (Även privatpersoner kan ansöka om bidrag för studiecirklar). Intresserad? Kontakta våra regionala ombud.

Anmäl och redovisa din kurs via webbtjänsten KURRE

Evenemang

21.08
Informationstillfälle om finansieringsmöjligheter Olika finansiärer berättar om finansieringsmöjligheter för organisationer och projekt.
26.10
SFV på Helsingfors Bokmässa Vi lanserar biografier över Martin Wegelius och Johannes Klockars.