Aktuellt

SFV:s allmänna bidrag: Ny ansökningstid för organisationer

Organisationer som verkar enligt kalenderår ska ansöka om bidrag nu i september.Läs mera »
Publicerad igår kl. 15:10

SFV stöder utbildningar med 845 000 euro

Svenska folkskolans vänners styrelse biföll på sitt möte den 26 augusti Åbo Akademis ansökan om en donation på 450 000 euro för utbildningsområdena pedagogik och lärarutbildning, humanistiska vetenskaper och naturvetenskaper. Vid samma möte beslöt SFV:s styrelse även att godkänna en projektansökan på 395 000 euro från Yrkeshögskolan Arcada.Läs mera »
Publicerad 29.08.2016 kl. 15:19

Ny SFV-tjänst: Minnesrunor.fi

Minnesrunor.fi är SFV:s nya webbplats för finlandssvenska minnesskrifter över hädangångna finlandssvenskar, och personer nära knutna till finlandssvenskheten.Läs mera »
Publicerad 26.08.2016 kl. 15:10

Evenemang

05.09
Solveig von Schoultz-tävlingens prisutdelning 2016 SFV:s medlemmar är hjärtligt välkomna att närvara vid tävlingens prisutdelning!
08.09
Infotillfälle om septemberansökan - Åbo Koordinator Viveka Åberg finns på plats och svarar på dina frågor om ansökningsperioden i september.
16.09
Infotillfälle om septemberansökan - Vasa Koordinator Viveka Åberg finns på plats och svarar på dina frågor om ansökningsperioden i september.
08.10
Styrelsedagar Evenemang för förtroendevalda i finlandssvenska centralorganisationer
18.10
SFV:s biografisymposium På SFV:s biografisymposium tar vi också tjuvstart till Bokmässan i Helsingfors och lanserar höstens två SFV-biografier. Begränsat med platser, anmäl dig redan nu!
27.10
SFV på Helsingfors Bokmässa SFV presenterar två nya biografier på Bokmässan.
28.10
#Kompetensakademin En seminariedag för dig som är intresserad av kompetensfrågor inom organisationer.

kursbidrag och cirkelbidrag

SFV upprätthåller studiecentralsverksamhet och förmedlar statsbidrag för kurser som finlandssvenska eller tvåspråkiga organisationer ordnar. (Även privatpersoner kan ansöka om bidrag för studiecirklar). Intresserad? Kontakta våra regionala ombud.

Anmäl och redovisa din kurs via webbtjänsten KURRE