Publikationer

SFV publicerar kultur– och bildningstidskriften SFV-magasinet, årsboken SFV-kalendern och biografier i sin bokserie. SFV-medlemmarna erhåller SFV-magasinet och SFV-kalendern som medlemsförmån (15 e/år).

Använd navigeringen för att läsa mer, och för att läsa om SFV:s bibliotek och arkiv eller om studiecentralsverksamhetens Metodböcker.


Skriv för SFV-magasinet eller SFV-kalendern!

SFV-magasinet och SFV-kalendern tar gärna emot artiklar av allmänt intresse. Kontakta redaktör Rabbe Sandelin, rabbe.sandelin@sfv.fi (tel: 040-045 39 53).

Läs våra skriv- och fototips.

SFV-magasinets materialdagar 2016:
Nr 1: 22.1
Nr 2: 8.4
Nr 3: 9.9
Nr 4: 11.11


Föreslå en biografi till SFV:s biografiserie

I SFV:s bokserie presenterar SFV personer som i tiderna varit berömda eller notabla finlandssvenskar och som utfört insatser på olika konstnärliga eller samhälleliga områden, men som nu riskerar att glömmas bort i historiens dimridåer. Hittills har serien innehållit allt från äventyrare och entreprenörer till konstnärer, författare och retoriker.

Skicka på redaktion@sfv.fi in ett förslag på en ny biografi, och föreslå helst även en lämplig författare. Om du själv är den tilltänkte författaren, bifoga även ett synopsis på 1-2 A4-sior; en idé om vad biografin kunde innehålla, och ditt angreppssätt på materialet.