SFV:s kursverksamhet

Ordföranderunda i Helsingfors

29 Januari 2018, 17:30 - 20:00

Bästa förbunds- eller centralorganisationsordförande!

Välkommen med på en ordförandeträff! I januari och februari ordnar SFV och Svenska studieförbundet tre regionala ordförandeträffar. Vi vill träffa alla er som leder ett förbund eller en centralorganisation, både för att höra om vad som är aktuellt inom era organisationer och för att få veta mer om era behov och önskemål när det gäller stödverksamhet. Vilka frågor är aktuella för dig som ordförande just nu? Hur ser det ut inom de finlandssvenska förbunden? Vilka utmaningar är aktuella, vilka saker har ni lyckats med och på vilka områden behövs det gemensamma satsningar? Förbunden och centralorganisationerna har både likheter och skillnader, och vi ser fram emot att höra från er alla.

Välj vilken träff som passar dig bäst och välkommen med för att träffa andra, få inspiration som ledare av våra inbjudna talare och för att diskutera aktuella frågor.

29.1 Helsingfors
Träffen är kl. 17.30-20.00 i Evy Björkmanrummet, SFV-huset G18, Georgsgatan 18 i Helsingfors. Agneta Eriksson, direktör på Sydkustens landskapsförbund, talar om ledarskap i förbundsvärlden.

Anmäl dig här till ordföranderundan i Helsingfors senast 26.1.

6.2 Åbo
Träffen är kl. 17.30-20.00 på SFV, Tavastgatan 30 D 33-34, Åbo. Jan-Erik Stenman, som varit bland annat vd på Veritas och finansdirektör på Nokia, talar om ledarskap.

Anmäl dig här till ordföranderundan i Åbo senast 2.2.

12.2 Vasa
Träffen är kl. 17.30-20.00 på SFV i Österbotten, Handelsesplanaden 23 B i Vasa. Anna Bertills, VD på Folkhälsan utbildning Ab, talar om ledarskap utgående från sin egen bakgrund inom organisationsvärlden.

Anmäl dig här till ordföranderundan i Vasa senast 9.2.

 

Inbjudan är personlig. (Om du inte längre är ordförande för ett förbund/centralorganisation år 2018, vänligen meddela vem som valts i stället så vi kan skicka inbjudan till rätt person). Det kostar inget att delta. Vi bjuder på lite smått och gott att äta i början , så vänligen uppge allergier/specialdieter i samband med anmälan (skriv i meddelanderutan).

 

Välkommen med!

Vänliga hälsningar

Anna-Karin Öhman, Beatrice Östman och Sebastian Gripenberg från SFV samt Mari Pennanen från Svenska studieförbundetPlats
SFV-huset G18, Evy Björkmanrummet
Georgsgatan 18
00121 Helsingfors