SFV:s kursverksamhet

Samarbete - bygga skickliga team

23 November 2017, 09:00 - 16:00

Samarbete - bygga skickliga team är del två i kurshelheten Konsten att övertyga! - Nå ut med ditt budskap.

Syftet med kursen är utveckla sociala och emotionella färdigheter och att lära sig skapa ett klimat som bygger på förtroende, repsekt och aktivt lyssnande. 

Innehåll: 

  • Uttrycka, identifiera och hantera känslor.
  • Samarbetsövningar: gruppdynamik, gemenskap, tillit och närvaro.
  • Uttrycka åsikter och lyssna på andra: lyhördhet.
  • Konflikhantering: hantera konflikter och förändringa

Som ledare fungerar Wasa Teaters teaterpedagoger. 

Plats: Wasa Teaters utrymmen.

Pris: 50 euro.

Anmäl dig här! OBS! Skriv i meddelanderutan Samarbete.

Kursen arrangeras tillsammans med Wasa Teater.


Kontaktperson

Plats
Wasa Teater
Sandögatan 7
65100 Vasa