SFV:s kursverksamhet
SFV:s utfdelning

Word och Excel, grundkurs

30 Mars 2017, 10:00 - 14:00

Många av oss använder Word och Excel daglien, men få av oss utnyttjar programmen så effektivt som vi kunde. Under kursen lär vi oss grunderna och hur det lönar sig att arbeta i programmen. Vi går till exempel igenom hur man arbetar med flikar i Excel, hur flikarna länkas till varandra och hur man länkar vidare till Word-dokument. Vi går igenom de vanligaste formlerna i Excel och de inbyggda funktionerna i Word, som till exempel automatiska innehålls- och tabellförteckningar. Vi lära oss arbeta parallellt i programmen för att utnyttja dem så effektivt som möjligt.

Inga förhandskunskaper krävs, men man bör känna till vad programmen är.

Lärare: Pasi Holmberg.

Anmäl dig senast 29.3 här.

Välkommen!Plats
Evy Björkman-rummet, SFV-huset G18, Helsingfors
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors