SFV:s kursverksamhet
SFV:s utfdelning

#G18prat: Har hela världen blivit galen?

20 April 2017, 13:30 - 16:00

Vad är det som händer, i världen och Finland? Reportage om terrordåd, Trump, ISIS och Brexit varvas med inrikesrapporter om hetsretorik, pakkoruotsi och ifrågasättande av grundlagen. Frågan är om vi har den bildning som behövs för att förstå vår samtid?

MEP Nils Torvalds och dr Karina Jutila, verksamhetsledare för tankesmedjan e2, diskuterar skeenden i världen och Finland som väcker både oro och förvåning. 

När: Festsalsen G18, torsdag 20.4 kl. 13:30-16. 

PROGRAM

kl. 13:30 Kaffe och registrering
kl. 14:00 Välkommen, rektor Sixten Sandström, SFV:s studiecentral
kl. 14:15 Har hela världen blivit galen? MEP Nils Torvalds
kl. 14:50 Har Finland blivit galen? YTT, verksamhetsledare Karina Jutila, tankesmedjan e2
kl. 15:30 Diskussion
Kl. 16:00 Seminariet avslutas

Anmäld dig senast 19.4 här!

Arrangörer: SFV och tankesmedjan e2.

VÄLKOMMEN!


Kontaktperson

Plats
Festsalen, SFV-huset G18, Helsingfors
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors