Framtidssyn

En grundfärdighet i dagens samhälle är förmågan att kunna läsa och tolka företeelser i en språkligt och kulturellt mångfacetterad värld – en framtidsorienterad bildning. En djupare förståelse av omvärlden stärker självkänslan och identiteten, och det är vad en minoritet behöver för att bevara sin livskraft och handlingskraft. 

Tillsammans med våra samarbetspartner och bidragsmottagare bygger vi ett rikare och mer tolerant samhälle där det finlandssvenska har en stark, självklar och positiv roll. Vår verksamhet ger finlandssvensk utbildning, kultur och fri bildning bättre fokus, resurser och kontaktnät. Därmed får de en högre kvalitet och starkare förutsättningar att förändra samhället till det bättre.