SFV:s bidrag 2019 (löpande ansökningstid)

Tabellen uppdateras en gång i kvartalet.
Tabellen är sorterad enligt SFV:s verksamhetssektor och fokusområden.

Sektor Fokusområde Namn Projektnamn Kort beskrivning Beviljat belopp
Fri bildning Bildning i tiden Skärgårdscentrum Korpoström Plast i havet Plast i havet är en internationell miljöutställning som nått 15 länder. Skärgårdscentrum Korpoström och står värd för utställningen maj-september 2019. Huvudsyfte är inte bara att visualisera plastproblemet i världshaven utan att även engagera allmänheten, föreningar och skolor. En del av utställningen syns i Åbo stadsbibliotek.  12 000
Fri bildning Bildning i tiden Odlingsföreningen freelanceodlarna rf ODLINGSGLÄDJE HOS STADIN PUUTARHURI! - kurs- och lägerverksamhet i odling och natur för unga stadsbor Vi avser att arrangera praktiskt riktade kurser, utbildningar, läger och klubbar kring odling, trädgårdsskötsel och husdjurshållning. Kurserna riktar sig främst till barn och unga i Helsingfors. Projektet omfattar såväl korta kurser och utbildningar, som vi har lång erfarenhet av, såväl som längre odlingsläger och -klubbar. 1 000
Fri bildning Bildning i tiden Andelslag daghemmet Fyren Språklek för barn Andelslag daghemmet Fyren erbjuder språk klubbar (språkdusch) (finska och svenska) för barn, daghemsbarn men även utomstående från och med vecka 6 2019. Vi erbjuder två finska klubbar och en svensk klubb sammanlagt 15 ggr/termin, vi fortsätter klubbarna i höst och utökar med en engelska klubb. I sommar ordnar vi ett tvåspråkigt barnläger. Klubbarna är avsedda för 3-7 åringar. Marknadsföringen sker via sociala medier. 1 000
Fri bildning Bildning i tiden Anders Lindman Sundom - igår och idag Sammanställning och utgivning av läroboken "Sundom - igår och idag". Boken görs för Sundom skolas årskurs ett till sex, samt för nyinflyttade personer i byn. 1 000
Fri bildning Bildning i tiden Cygnaei Hem och Skola r.f. Mums: Klimatsmarta recept för kräsna smaklökar Cygnaeus lågstadiums årliga Jorden Runt-evenemang har i år hållbar utveckling som tema. Inför evenemanget producerar vi en samling med enkla klimatsmarta matrecept som barn gillar. Skriften trycks upp i 250 ex och distribueras under Jorden Runt-kvällen på skolan tisdagen den 2 april 2019. 500
Fri bildning Bildning i tiden Statsvett r.f. Statsvett r.f.s studieresa till Ryssland Statsvett r.f. ordnar en studieresa till Ryssland maj 2019. Studieresan är en traditionsenlig och väldigt uppskattad del av verksamheten och ger oss statskunskapsstuderande en ypperlig chans att bekanta oss med främmande politiska, organisatoriska och samhälleliga system. I år har vi velat göra resan miljövänlig och hållbar och har således bestämt Ryssland som resedestination; resorna görs alltså med tåg. Studieresan ger deltagarna även en möjlighet att lära känna sina medstuderandena bättre. 400
Fri bildning Bildning i tiden Finlands Röda Kors /Ungdomslägergruppen Vildmarksläger för ungdomar Sommaren 2019 planeras ett vildmarksläger för ungdomar i Lycksele den 14.7-18.7.2019. Senaste år fick man erfara ett mycket lyckat koncept och vill hålla ett läger i samma anda detta år. Lägret är riktat till ungdomar mellan 12-16 år. Mer info om planeran i verksamhetsplanen. 300
Fri bildning Bildning i tiden Slow Food Helsinki ry City Gardening bok År 2012 startade SFH en takodling på kabelfbarikens tak. Projektet var mycket lyckat och dokumenterades i en mängd foton och i text. Erfarenheterna av takodlingen användes tex i en doktorsavhandling. City odling, odling på tak och terasser kräver helt annat än odling på fast mark. Avsikten är att under dettaår, 2019 sammanställa materialet till en bok som utges på svenska och engelska. 3 000
Fri bildning Fria bildningen når fler Finlandssvenskt samarbetsforum Tove Jansson- visdiktaren Utveckling av Samarbetsforums verksamhetsformer 15 000
Fri bildning Fria bildningen når fler Segeljaktföreningen Alanta Traditionellt klinkbygge, -att bygga utan mallspanter. Yxa, hyvel, kniv. Rekonstruktion och dokumentation av en åländsk post- och passagerarjakt från mitten av 1800-talet med fokus på bevarande av hantverkskunnandet samt forskning kring jakter i allmänhet och deras skrovbyggnation i synnerhet. Båten byggs på det traditionella sättet utan mallar med anställda lärlingar som i framtiden kan föra denna utdöende kunskap vidare. Under byggtiden kan byggplatsen besökas av skolklasser och studeranden, som ska kunna ta del i byggandet och senare segla med den färdiga skutan. 10 000
Fri bildning Fria bildningen når fler Idrottsklubben Falken Idrottskul åt invandrarflickor i lågstadieåldern Vi önskar bilda en grupp med invandrarflickor i lågstadieåldern som kunde idrotta tillsammans i grupp. Gruppen skulle samlas samma tid som våra andra idrottare tränar och skulle på så sätt komma in i vår gemenskap 4 000
Fri bildning Fria bildningen når fler Svenskfinlands krigsänkebarn rf Föreningsverksamhet i hela svensk Finland, Åland ,Sverige och Nprge Lokalträffar 7st på olika ställen i sv. Finland Blomsterhyllning på de stupades dag 40 st på olika hjältegravar i Finland. Sommarträff för våra medlemmar ca. 130 personer 2 000
Fri bildning Fria bildningen når fler Folkets Bildningsförbund r.f. Samarbete för fri bildning med finskspråkig radio i Åbo Under 2019 skall FBF samarbeta med Turun Lähiradioyhdistys r.y. för att sända föredragen från FBF:s filosoficaféen i deras lokalradio i Åbo. Detta är ett unikt och nytt samarbete över språkgränserna som gör svenskan aktuell i nya sammanhang i Åbo. Tidigare har Turun Lähiradioyhdistys ordnat sändningar enbart på finska eller engelska. 1 000
Fri bildning Fria bildningen når fler Oravais historiska förening r.f. Kurser för nyanlända flyktingar i Oravais Under 2019 ordna dagskurser som behandlar Womens´s Day, DIT workshop, Vappu Celebrations, Summer Celebrations, Eid celebrations and end of summer gathering och Little Christmans opening and celebrations. 800
Fri bildning Professionella organisationer Stadsstyrelsen i Kristinestad Utbildningsstigar Projektet utbildningsstigar syftar till att synliggöra och förtydliga utbildningsstigarna i musik på svenska i Finland. Studievägen vidare för en elev som exempelvis utbildat sig vid en folkhögskola ska klargöras. 10 000
Fri bildning Professionella organisationer Svenska modersmålslärarföreningen i Finland rf Fortbildningar under året 2019 Under verksamhetsåret 2019 ordnar föreningen olika fortbildningar för lärare i modersmål och litteratur. I ansökan redogör vi för all verksamhet under året, men vi ansöker om bidrag för de kurser, fortbildningar och mo-caféer som vi ordnar under året. 1 000
Fri bildning Professionella organisationer KRAN rf Strategiarbete Förbundet KRAN kommer att inleda sitt strategiarbete omfattande workshop med utomstående facilitator i mars 2019. Vi har bjudit in Pernilla Howard att komma som utomstående facilitator. Förbundet har personalmässigt vuxit kraftigt under de senaste åren, nu är det viktigt att inleda strategiprocessen med syftet att ha en färdig strategi hösten 2019. Strategiprocessen inleds med en workshop omfattande personalen som är anställd minimi 50% vid förbundet. Workshopen hålls en hel dag i mars. 400
Kultur och bibliotek Bärkraftiga modeller Helsinki-filmi Tove Tove är en långfilm om konstnären och författaren Tove Janssons formativa år (kriget-mitten av femtiotalet) där vi får följa hennes sökande efter sin identitet som konstnär och kvinna. I kärnan finns kärleksrelationerna till regissören Vivica Bandler och politikern Atos Wirtanen samt Toves väg från bildkonstnär till skapare av Mumin. Filmen är den mest ambitiösa och kostsamma filmen som producerats på svenska i Finland (budgeten ligger på 2,5 ggr av en genomsnittlig film producerad i Finland). 25 000
Kultur och bibliotek Bärkraftiga modeller Emma Klingenberg Tove Jansson- visdiktaren För kartläggning, musikaliska arrangemang och produktion av Tove Janssons lyrik och vistexter. 5 000
Kultur och bibliotek Bärkraftiga modeller Vasa Stad / Kultur- och bibliotekstjänster LittFest Littfest bjuder in intressanta författare för att berätta om sig själva och sina verk eller att diskutera aktuella ämnen. Vasa LittFest är ett genuint tvåspråkigt evenemang som strävar efter att erbjuda litterära upplevelser över språkgränserna. Festivalen för språkgrupperna närmare varandra och gör den svenspråkiga litteraturen tillgänglig för de finska läsarna och vice versa. Littfest ordnar författarträffar, paneldiskussioner, intervjuer och annat som rör den litterära sfären. 3 000
Kultur och bibliotek Bärkraftiga modeller Kulturföreningen Grand rf. Kulturcafé Kulturcafét är en mötesplats för kulturaktörer och kulturkonsumenter. En mötesplats där finlandssvenska författare, konstnärer eller illustratörer får presentera sin verksamhet och träffa målgruppen med lågtröskel. Kulturcaféts mål är att skapa diskussion kring vår finlandssvenska identitet och hur kulturen formar den. Kulturcafét vill belysa frågor som; Varför behövs kultur på svenska i Finland? Hur kan kulturkonsumenter stöda och möjliggöra kultur på svenska även i framtiden?  2 000
Kultur och bibliotek Bärkraftiga modeller Vörå kommun Extra läsfrämjande verksamhet i samarbete med daghem, skola och familj. Främja läsningen och det svenska språket genom att göra mera sagopåsar med böcker till dagvårdsplatser, ordna jippon för blivande skolelever och familjer samt läsfrämjande sommarklubbar för skolelever på alla biblioteksenheter. 9 000
Kultur och bibliotek Bärkraftiga modeller Sagateater rf Verksamhetsåret 2019 Sagateater rf är en 2007 grundad och 2012 registrerad förening vars syfte är att befrämja välgjord åldersadekvat barnteater och barns och vuxnas intresse för teater och fantasifull konst. Föreningen, som har sin bas i Helsingfors, arbetar för sitt syfte genom att producera föreställningar och workshops på främst svenska men även tvåspråkigt. Sagateater riktar sin verksamhet till 0-6-åringar och deras vuxna kompisar. 8 000
Kultur och bibliotek Bärkraftiga modeller Norsens förening Hem och skola Grundskolan Norsens litteraturfestival 2020 Vi vill under januari och februari 2020 ordna Grundskolan Norsens litteraturfestival 2020. Vi kommer att bjuda in författare, föreläsare och experter som våra elever, deras vårdnadshavare och skolpersonalen får träffa. Vi vill ordna genomtänkta och väl förberedda författarträffar där elever fungerar som diskussionsledare. Vi vill också att alla elever som åhör samtal om en viss bok verkligen har läst boken. Detta gör att eleverna får en större förståelse för läsningen och innehållet. 8 000
Kultur och bibliotek Bärkraftiga modeller Stadsstyrelsen i Kristinestad MGP start-up MGP start-up är ett låtskrivarläger för ungdomar i åk 7-8 som ordnas för första gången inom ramen för Melodi Grand Prix i Finland (MGP). Genom att delta i lägret får man hjälp, tips och idéer av proffsmuisker för att göra bra låtar. 6 000
Kultur och bibliotek Bärkraftiga modeller Musik vid havet rf Kammarmusikfestivalen Musik vid havet 2019 Kammarmusikfestivalen Musik vid havet 2019 arrangeras 14 - 16.6.2019 i Ingå och är tre dagar lång med 7 konserter. Musik vid havets tema år 2019, vid festivalens 30-årsjubileum, är ”Kärlek”. Programmet sammanställs av föreningens konstnärliga ledare i samråd med styrelsen. Festivalen marknadsförs huvudsakligen i huvudstadsregionen och västra Nyland. 66 % av kostnadsmassan utgörs av artistkostnader. För förverkligandet står ett stort antal frivilliga funktionärer. 4 000
Kultur och bibliotek Bärkraftiga modeller Lovisa Musikvänners Understödsförening rf. Konsert december 2019 Syftet är att arrangera i Lovisa en högklassig tvåspråkig konsert med nya arrangemang gjorda av Antti Rissanen speciellt för Lovisa Big Band. Antti Rissanen deltar som solist och Lovisa Big Band leds av Tom Bildo. 1 000
Kultur och bibliotek Bärkraftiga modeller Estrids Bokklubb inom Fantaskop Films / Sagateater Estrids Bokklubb säsong 4 Estrids Bokklubb är en videoserie med temat böcker för publicering på webben. Huvudperson i serien är Estrid, en både läs- och bildintresserad 13-åring. I serien läser bokpratarbarnen böcker och diskuterar dem med sina vänner och Estrid intervjuar sedan författarna och illustratörerna i bokklubbsstudion. Vi har valt ut kända författare och illustratörer vilkas arbete vi uppskattar och gärna vill lyfta fram. 5 000
Kultur och bibliotek Bärkraftiga modeller Stiftelsen Wasa Teater rs För förarbete och utgivning av Wasa Teaters 100-årshistorik Historiken planeras utkomma hösten 2019 till teaterns 100-årsjubileum. I bilaga finns historikens bakgrund med innehåll och budget. Förutom texter kommer i historiken att finnas material från Wasa Teater (bilder på affischer, program, föremål, fotografier), fotografier från Vasabladets arkiv och Österbottens museums bildarkiv. 3 500
Kultur och bibliotek Internationellt utbyte Klockriketeatern r.f. Aniara - fragment ur tid och rum "Aniara - fragment ur tid och rum" är ett nytt musikverk för kammarkör och teater. Samproduktion med The Crossing, den främsta kammarkören för ny musik i USA. Premiären i Philadelphia (6/19) är den första finländska teaterpremiären i USA! I Helsingfors på Finlands nationalopera (9/19) . Projektet är flerårigt och omfattar produktioner, publikationer, seminarier, samtal, mästarklasser mm. Utvecklar kompetens, nya modeller för internationell samproduktion och gränsöverskridande konst 40 000
Utbildning jämlik, kreativ verksamhet Pargas stad Nordiskt utbytesprojekt som bidrar till ökad kompetens och nya nätverk Projektet omfattar ett studiebesök till Köpenhamn den 3-4.6-2019 för en stor del av personalen i Malms skola (38st). 2 600
Utbildning jämlik, kreativ verksamhet Närpes stad Hållbar utveckling I enlighet med Agenda 2030 ge eleverna en insikt i de Globala målen för en Hållbar Utveckling. Ge dem inspiration att vara med och bygga en jämlik, hållbar och rättvis framtid för alla jordens barn. Inspirera eleverna att själva vara kreativa: plastbanta, göra sitt eget schampo, sopsortera, reducera matsvinnet m m. Ge dem en ljus framtidstro där de vet att den egna insikten och handlingen gör skillnad för alla på jorden. 2 500
Utbildning jämlik, kreativ verksamhet Niilo Mäki Institutet InLärning och Stöd (ILS) 2 ILS2 fortsätter arbetet från ILS1 med att utveckla, normera och utvärdera kartläggningsmaterial och arbetsmodeller för yrkesverksamma inom den grundläggande utbildningen och dagvården i Svenskfinland. De material och arbetsmodeller som produceras ska vara forskningsbaserade och de ska användas i skolorna efter att projektet avslutats. Med hjälp av dem kan lärarna utveckla sätt att arbeta specialpedagogiskt. Projektet är tudelat med fokus å ena sidan på självreglering och å andra sidan läsning. 60 000
Utbildning jämlik, kreativ verksamhet Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi Vi börjar greja! Projektet går ut på att föra ut den enkla metoden Grej of the day (GOTD) till lärare som ännu inte provat på den. Det är mellanstadielärare Micke Hermansson från Umeå som håller sammanlagt 6 förläsningar på tre orter (2 föreläsningar/ort). Den första föreläsningen innehåller också en workshop. Mellan förläsningarna involverar vi lärare som redan "grejar", genom att ordna en/två träffar för deltagarna på de olika orterna där de får dela med sig och inspireras av längre hunna lärare och varandra. 10 000
Utbildning jämlik, kreativ verksamhet Tekniska Föreningen i Finland r.f. TekNatur 2019-2020 TekNatur 2019–2020 är en tävling i teknik och naturvetenskap för åk 7–9 och gymnasiet i de finlandssvenska skolorna. Tävlingens syfte är att väcka intresse för naturvetenskaper och teknik. Målsättningen är att flera ungdomar väljer en utbildning inom dessa områden. Via studier säkerställer vi att det även i framtiden finns svenskspråkig expertis inom dessa områden. 4 000
Utbildning jämlik, kreativ verksamhet Sibbo kommun-bildningsväsendet Psykiskt välbefinnande för alla i skolan-utbildning på Färöarna för speciallärarna i Sibbo Sibbo kommun har som tyngdpunktområden under läsåret 2018-2019 psykiskt välbefinnande och emotionella färdigheter . Som en del i projektet utbildas kommunens speciallärare som handleder skolans övriga personal. Speciallärare från alla enheter i kommunen kommer att delta i den Nordiska speciallärarkonferensen ( Saman flyta vit fjöll) på Färöarna i 25-28 april 2019. Under konferensen får vi aktuell information samt hinner reflektera över gjorda projekt samt vad som ännu bör utvecklas. 4 000
Utbildning jämlik, kreativ verksamhet Borgå stad Huvudräkningsutmaningen 2020 Borgå stads svenska arbetsgrupp i matematik bildades hösten 2016 och har nu arbetat långsiktigt och målmedvetet i tre år. Ett av många projekt som satts igång av arbetsgruppen för att synliggöra matematiken och höja inlärningsresultaten i ämnet i staden är "Huvudräkningsutmaningen" som alltid går av stapeln på pi-dagen/ma-dagen, vilken matematikgruppen uppmanar alla skolor att uppmärksamma den 14.3. Samtliga svenska grundskolor deltog förra året och lärarna är positivt inställda även i år. 2 500
Utbildning jämlik, kreativ verksamhet Finska kemistsamfundet - Suomen kemistiseura rf De Finlandssvenska Fysik- och Kemidagarna 2019 Finska Kemistsamfundet rf och Fysikersamfundet i Finland rf kommer för fjärde gången att arrangera de Finlandssvenska Fysik- och Kemidagarna (FysKem-dagarna) 15-17 november 2019. Målsättningen med FysKem-dagarna är att sammanföra aktiva forskare och studerande inom fysik och kemi, samt lärare i naturvetenskaper för att diskutera aktuella ämnen samt utbyta idéer kring utvecklingen av fysik- och kemiundervisningen i grundskolor och gymnasier. 2 000
Utbildning jämlik, kreativ verksamhet Winellska skolan Må bra i livet Elevkårsstyrelse och väneleverna planerar och genomför en temadag 10.5.2019 med fokus på psykiskt välmående, sexualitet och allmänt som berör tonåringar. Dagens program består av föreläsningar och workshops. 2 000
Utbildning jämlik, kreativ verksamhet Åbo stad Nätverksträff för ledare inom småbarnspedagogik 2019 Nätverksträff för ledare inom småbarnspedagogik är ett två dagar långt seminarium kring olika aktuella teman som berör ledarskap och småbarnspedagogik. Programmet ska också innehålla inslag rekreation av kulturuppträdanden föra att skapa en god atmosfär och glädje i arbetet. 1 500
Utbildning jämlik, kreativ verksamhet Lappfjärd Hem och Skola rf Specialundervisning Lappfjärd Hem och Skola rf har 2019 valt att de inkomster som fås kommer att användas till specialundervisningen i skolan samt till inköp av böcker till skolans bibliotek i och med att Lappfjärds bibliotek har flyttat bort från skolan då skolan behöver utrymmena för eget ändamål. Skolan är större idag men vad man räknade med då den renoverades. 1 000
Utbildning jämlik, kreativ verksamhet Barnavårdsföreningen i Finland r.f. Inspirationsdag för svenska daghemsföreståndare i Helsingfors Ledarskapsdag i Helsingfors för daghemsföreståndare från Barnavårdsföreningen, Folkhälsan, Stiftelsen Sedmigradsky och Helsingfors stad, totalt 39 personer. 1 000
Utbildning jämlik, kreativ verksamhet Skräbböle skola Östersjön, vårt gemensamma projekt Årskurs 4 i Skräbböle skola fungerar som skolans miljöråd och har Östersjön som tema. Miljörådet har under läsåret arbetat kring vad vi som enskilda individer kan göra för att få vårt värdefulla Skärgårdshav och Östersjö att börja må bättre. Vårt mål är att lära oss och bli medvetna och att sedan delge och sprida kunskapen till resten av eleverna i skolan samt till hemmen. 300
Utbildning språkped.& medvetenhet Suomen ruotsinopettajat ry - Svensklärarna i Finland rf Priser i uppsatstävlingar för grundskoleelever och gymnasister på årskurs 2 Uppsatstävling för grundskoleelever på årskurs 6 och 9 samt språkbadelever ordnas i februari-mars. Uppsatstävling för gymnasister på årskurs 2 ordnas under veckor 14 - 15 för att uppmuntra till språkstudier före abiturientåret. 3 000
Utbildning språkped.& medvetenhet Sydkustens landskapsförbund r.f. Läsambassadör x 2 Projektet är ett allfinlandsvenskt samarbetsprojekt på tre år som bygger på den tidigare läsambassadörens arbete. Detta projekt vill rikta uppmärksamhet och stöd till arbetet för läsfrämjande insatser för att nå två huvudsakliga målgrupper: 1) barn från det första levnadsåret fram till skolålder, 2) barn vars första läsiver riskerar att avta.  25 000
Utbildning språkped.& medvetenhet Leppävirran kunta Samarbete och elevutbyte över språkgränsen För samarbete och elevutbyte över språkgränsen mellan ett finskspråkigt och ett finlandssvenskt gymnasium för att förbättra undervisningen och inlärningen av svenska språket under läsåret 2018-2019. 2 000
Utbildning språkped.& medvetenhet Mattlidens skola, Esbo stad Läs- och skriviver Läsprojektet vid Mattlidens skola är en del av kursen Läs- och skriviver vid Helsingfors universitets utbildnings- och utvecklingstjänster HY+. Projektet avser utveckla arbetet med litteratur på Mattlidens skola genom en tredelad satsning på att främja läslust: Inifrån, hemifrån och utifrån. Den här ansökan gäller ett författarbesök av Anna Härmälä. Om hela projektet kan läsas i bilagan. Som handledare för vårt projekt fungerar Barbro Enckell-Grimm. 1 620
Utbildning språkped.& medvetenhet Suolahden-Äänekosken Pohjola-Norden ry Intensivkurs i svenska Intensivkurs i svenska 1 000
Utbildning språkped.& medvetenhet Skräbböle skola, Pargas stad Viola Renvall i text och bild Projektet är en del av kursen Läs- och skriviver (HY+) och materialet som arbetas fram kommer att publiceras och fungera som inspiration för andra pedagoger. Jag som speciallärare kommer att samarbeta kring projektet med klassläraren Jeanetthe Enkvist och årskurs 3 i Skräbböle skola. Projektets arbetsnamn är Viola Renvall i text och bild. Vi kommer att arbeta ämnesövergripande och i varierande och stimulerande lärmiljöer och undervisningen genomförs som kompanjonundervisning. 500
Utbildning språkped.& medvetenhet Föreningen Hem och skola i Kronohagens Lågstadieskola rf Välläsningstävling Den traditionella Välläsningstävlingen är ett årligt evenemang där författare, språkvetare och skådespelare handleder eleverna i framförande och tolkning av lyrik. Målsättningen är att inspirera barnen till svenskspråkig litteratur och scenkonst. Vi önskar stärka elevernas språk och språkförståelse på ett mångsidigt sätt genom varierande inlärningsmetoder. 1 000
Utbildning språkped.& medvetenhet Föräldraföreningen Tulavippan r.f. Sagoboken som arbetsredskap Daghemmet Tulavippan vill lyfta sagoböcker som ett pedagogiskt material för att stöda barns språkutveckling. Föräldraföreningen Tulavippan vill understöda daghemmet med att införskaffa nya sagoböcker och pedagogisk litteratur för att understöda detta projekt. 750
Utbildning språkped.& medvetenhet Sibbo kommun Berättarrazzia på Leppätien koulu våren 2019 Leppätien koulu ansöker om bidrag för att arrangera Berättarrazzia på skolan under våren 2019, ett nytt koncept som förverkligas av Rävsson Company rf. i skolor i Östra Nyland. Föreningen ansvarar för planering, information och utbildning. Besöken genomförs med fyra konstnärer med en tillräckligt bred repertoar av folkberättelser och folkmusik. Storytelling och berättandets betydelse för språkutveckling och lärandet samt hur man kan tillämpa folkmusikens metoder i skolmiljö är i fokus. 500
Utbildning språkped.& medvetenhet Nykarleby stad Läs, lyssna, kom ihåg och förstå. Genom projektet vill vi fokusera på elevernas läsning, läsförståelse, språkmedvetenhet och språkförståelse. Genom litteraturen vill vi stärka den finlandssvenska identiteten samt tillika öppna för en mångkulturell förståelse. 500
Utbildning språkped.& medvetenhet Föräldraföreningen vid Daghemmet Fågelsången rf. Teaterföreställning till daghem Vi planerar beställa Teater Taimines pjäs Leopold Prinshjärta till daghemmet hösten 2019. Pjäsen handlar om tolerans, vilket är ett viktigt tema i dagens samhälle. Vi önskar genom teaterföreställningen ge dagisbarnen en minnesvärd och uppfostrande finlandssvensk kulturupplevelse som bidrar till stärkt språkutveckling. 400
Utbildning språkped.& medvetenhet Kullo skola, Borgå stad Berättarrazzia Berättarrazzian kommer till skolan överraskande under en vanlig skoldag utan att eleverna får veta något i förväg. Varje klass besöks av tre berättare/musiker som alla berättar en historia eller spelar en låt. Lärarna förbereds med en halv studiedag/workshop i storytelling och berättandets betydelse för språkutveckling och lärandet samt om hur man kan tillämpa folkmusikens metoder i skolmiljön. Berättarrazzian är ett nytt koncept som förverkligas i skolor i Östra Nyland under våren 2019. 300
Utbildning språkped.& medvetenhet Barnabo daghem, Tomtebo Babblarna på Tomtebo På Tomtebo har de två småbarnsavdelningarna ett stort tema om Babblarna på gång. Projektet har börjat under hösten och kommer sträcka sej ända till våravslutningen i slutet på maj. Barnen i huset är i åldern 0-3 år och har väldigt olika behov under sin dagisdag. De flesta barn är bekanta med Babblarna från förr och pedagogerna kan på ett mångsidigt sätt använda Babblarna i verksamheten. Språket satsar de extra mycket på och nu vill vi kunna köpa nya böcker om Babblarna. 300
          313 170