SFV:s bidrag 2019 (löpande ansökningstid)

Tabellen uppdateras en gång i kvartalet.
Tabellen är sorterad enligt SFV:s verksamhetssektor och fokusområden.


Verksamhetssektor

Fokusområde

Mottagare

Ort

Projektnamn

Kort beskrivning

Belopp

Fri bildning

Bildning i tiden

Skärgårdscentrum Korpoström

Korpoström

Plast i havet

Plast i havet är en internationell miljöutställning som nått 15 länder. Skärgårdscentrum Korpoström och står värd för utställningen maj-september 2019. Huvudsyfte är inte bara att visualisera plastproblemet i världshaven utan att även engagera allmänheten, föreningar och skolor. En del av utställningen syns i Åbo stadsbibliotek. 

12000

Fri bildning

Bildning i tiden

Odlingsföreningen freelanceodlarna rf

Helsingfors

ODLINGSGLÄDJE HOS STADIN PUUTARHURI! - kurs- och lägerverksamhet i odling och natur för unga stadsbor

Vi avser att arrangera praktiskt riktade kurser, utbildningar, läger och klubbar kring odling, trädgårdsskötsel och husdjurshållning. Kurserna riktar sig främst till barn och unga i Helsingfors. Projektet omfattar såväl korta kurser och utbildningar, som vi har lång erfarenhet av, såväl som längre odlingsläger och -klubbar.

1000

Kultur och bibliotek

Bärkraftiga modeller

Kulturföreningen Grand rf.

Borgå

Kulturcafé

Kulturcafét är en mötesplats för kulturaktörer och kulturkonsumenter. En mötesplats där finlandssvenska författare, konstnärer eller illustratörer får presentera sin verksamhet och träffa målgruppen med lågtröskel. Kulturcaféts mål är att skapa diskussion kring vår finlandssvenska identitet och hur kulturen formar den. Kulturcafét vill belysa frågor som; Varför behövs kultur på svenska i Finland? Hur kan kulturkonsumenter stöda och möjliggöra kultur på svenska även i framtiden? 

2000

Kultur och bibliotek

Bärkraftiga modeller

Helsinki-filmi

Helsingfors

Tove

Tove är en långfilm om konstnären och författaren Tove Janssons formativa år (kriget-mitten av femtiotalet) där vi får följa hennes sökande efter sin identitet som konstnär och kvinna. I kärnan finns kärleksrelationerna till regissören Vivica Bandler och politikern Atos Wirtanen samt Toves väg från bildkonstnär till skapare av Mumin. Filmen är den mest ambitiösa och kostsamma filmen som producerats på svenska i Finland (budgeten ligger på 2,5 ggr av en genomsnittlig film producerad i Finland).

25000

Kultur och bibliotek

Bärkraftiga modeller

Vasa Stad / Kultur- och bibliotekstjänster

Vaasa

LittFest

Littfest bjuder in intressanta författare för att berätta om sig själva och sina verk eller att diskutera aktuella ämnen. Vasa LittFest är ett genuint tvåspråkigt evenemang som strävar efter att erbjuda litterära upplevelser över språkgränserna. Festivalen för språkgrupperna närmare varandra och gör den svenspråkiga litteraturen tillgänglig för de finska läsarna och vice versa. Littfest ordnar författarträffar, paneldiskussioner, intervjuer och annat som rör den litterära sfären.

3000

Kultur och bibliotek

Bärkraftiga modeller

Emma Klingenberg

Helsingfors

Tove Jansson- visdiktaren

För kartläggning, musikaliska arrangemang och produktion av Tove Janssons lyrik och vistexter.

5000

Fri bildning

Fria bildningen når fler

Finlandssvenskt samarbetsforum

Helsingfors

Tove Jansson- visdiktaren

Utveckling av Samarbetsforums verksamhetsformer

15000

Kultur och bibliotek

Internationellt utbyte

Klockriketeatern r.f.

Borgå

Aniara - fragment ur tid och rum

"Aniara - fragment ur tid och rum" är ett nytt musikverk för kammarkör och teater. Samproduktion med The Crossing, den främsta kammarkören för ny musik i USA. Premiären i Philadelphia (6/19) är den första finländska teaterpremiären i USA! I Helsingfors på Finlands nationalopera (9/19) . Projektet är flerårigt och omfattar produktioner, publikationer, seminarier, samtal, mästarklasser mm. Utvecklar kompetens, nya modeller för internationell samproduktion och gränsöverskridande konst

40000

Utbildning

jämlik, kreativ verksamhet

Pargas stad

Pargas

Nordiskt utbytesprojekt som bidrar till ökad kompetens och nya nätverk

Projektet omfattar ett studiebesök till Köpenhamn den 3-4.6-2019 för en stor del av personalen i Malms skola (38st).

2600

Utbildning

jämlik, kreativ verksamhet

Närpes stad

Yttermark

Hållbar utveckling

I enlighet med Agenda 2030 ge eleverna en insikt i de Globala målen för en Hållbar Utveckling. Ge dem inspiration att vara med och bygga en jämlik, hållbar och rättvis framtid för alla jordens barn. Inspirera eleverna att själva vara kreativa: plastbanta, göra sitt eget schampo, sopsortera, reducera matsvinnet m m. Ge dem en ljus framtidstro där de vet att den egna insikten och handlingen gör skillnad för alla på jorden.

2500

Utbildning

språkped.& medvetenhet

Suomen ruotsinopettajat ry - Svensklärarna i Finland rf

Helsingfors

Priser i uppsatstävlingar för grundskoleelever och gymnasister på årskurs 2

Uppsatstävling för grundskoleelever på årskurs 6 och 9 samt språkbadelever ordnas i februari-mars. Uppsatstävling för gymnasister på årskurs 2 ordnas under veckor 14 - 15 för att uppmuntra till språkstudier före abiturientåret.

3000

Utbildning

språkped.& medvetenhet

Sydkustens landskapsförbund r.f.

Helsingfors

Läsambassadör x 2

Projektet är ett allfinlandsvenskt samarbetsprojekt på tre år som bygger på den tidigare läsambassadörens arbete. Detta projekt vill rikta uppmärksamhet och stöd till arbetet för läsfrämjande insatser för att nå två huvudsakliga målgrupper: 1) barn från det första levnadsåret fram till skolålder, 2) barn vars första läsiver riskerar att avta. 

25000

Utbildning

språkped.& medvetenhet

Suolahden-Äänekosken Pohjola-Norden ry

Suolahti

Intensivkurs i svenska

Intensivkurs i svenska

1000

Utbildning

språkped.& medvetenhet

Mattlidens skola, Esbo stad

Esbo

Läs- och skriviver

Läsprojektet vid Mattlidens skola är en del av kursen Läs- och skriviver vid Helsingfors universitets utbildnings- och utvecklingstjänster HY+. Projektet avser utveckla arbetet med litteratur på Mattlidens skola genom en tredelad satsning på att främja läslust: Inifrån, hemifrån och utifrån. Den här ansökan gäller ett författarbesök av Anna Härmälä. Om hela projektet kan läsas i bilagan. Som handledare för vårt projekt fungerar Barbro Enckell-Grimm.

1620

Utbildning

språkped.& medvetenhet

Skräbböle skola, Pargas stad

Pargas

Viola Renvall i text och bild

Projektet är en del av kursen Läs- och skriviver (HY+) och materialet som arbetas fram kommer att publiceras och fungera som inspiration för andra pedagoger. Jag som speciallärare kommer att samarbeta kring projektet med klassläraren Jeanetthe Enkvist och årskurs 3 i Skräbböle skola. Projektets arbetsnamn är Viola Renvall i text och bild. Vi kommer att arbeta ämnesövergripande och i varierande och stimulerande lärmiljöer och undervisningen genomförs som kompanjonundervisning.

500

Utbildning

språkped.& medvetenhet

Leppävirran kunta

Leppävirta

Samarbete och elevutbyte över språkgränsen

För samarbete och elevutbyte över språkgränsen mellan ett finskspråkigt och ett finlandssvenskt gymnasium för att förbättra undervisningen och inlärningen av svenska språket under läsåret 2018-2019.

2000

 

 

 

 

 

 

141220