Riktlinjer för SFV:s webbplats

Allmänt

SFV strävar till att med sin webbnärvaro på ett lättfattligt sätt kommunicera med de personer som besöker webbplatsen. SFV strävar till att alltid presentera sanningsenlig, faktuell information på webbplatsen. Om artiklar eller texter innehåller åsikter, skall det klart framgå. Vi strävar också till att utforma webbplatsen enligt användarnas behov, och inte utgående från vår egen organisationsstruktur.

Åtkomst och användarvänlighet

SFV:s webbsidor utformas, såväl tekniskt som innehållsmässigt, för att i så stor utsträckning som möjligt vara åtkomliga och lätta att använda för alla besökare.
Vi använder aldrig tekniker som skapar ”svarta hål” för människor med nedsatt kognitiv förmåga. Filmerna på vår YouTube-kanal innehåller aldrig någon relevant information som inte finns i annan lättåtkomlig form på SFV:s webbplats.

Personlig integritet

Vi använder cookies (kakor) för statistik och uppföljning av hur webbplatsen besöks. (En cookie eller kaka är en liten textbaserad datafil som en webbserver kan be att få spara i webbplatsanvändarens dator). Denna statistik samlas in av leverantören för vårt sidinnehållssystem, Webbhuset. Ingen personligt identifierande statistik samlas in. Man kan hindra cookies från att sparas på sin dator genom att ställa in sin webbläsare, och man kan också radera tidigare sparade cookies.

I tillägg finns på våra sidor, speciellt i anslutning till nyheter och artiklar, knappar med vilka man lätt kan tipsa bekanta om en intressant text, via epost eller sociala webbplatser. Tekniken bakom delningen sköts av en tredje part. Vi strävar till att använda teknik som så lite som möjligt spårar dina webbvanor.

För tillfället använder vi Google Analytics för att följa med webbtrafiken på våra webbsidor. Det hjälper oss att förstå hur bra vi lyckats presentera informationen. Vi följer noga med diskussionen kring Google Analytics, och eventuella konsekvenser i förhållande till den europeiska GDPR-lagstiftningen.

Medlemssidan

På vår medlemssida tar vi emot medlemsansökningar och adressförändringar. I tillägg till normala adressuppgifter ber vi också om ditt födelsedatum. Det gör vi för att förhindra sammanblandningar. Det finns förvånansvärt många människor med samma namn, och vid adressändringar och flyttningar kan det vara svårt att i annat fall vara säker på att det blir rätt. Informationen i vårt medlemsregister används endast för våra egna utskick, och vi lämnar aldrig ut information från vårt medlemsregister till tredje part. 

Riktlinjerna har granskats i ljuset av GDPR 15.5.2018. Om du har frågor, kontakta SFV:s publikationsansvarige Rabbe Sandelin.

Tillbaka