Kursbidrag

Samarbetskurser som ordnas av svensk- eller tvåspråkiga organisationer kan beviljas statsbidrag av SFV:s studiecentral om:

  • Kursen anmäls i förväg till SFV som i sin tur godkänner undervisningstimmar (á 45 minuter) enligt det program som bifogas anmälan.
  • Samma kurs inte stöds av andra offentliga instanser och kursen utannonseras så att det framgår att den ordnas i samarbete med SFV. SFV:s logo får gärna användas i annonseringen av kursen. Logon kan laddas ner under Kontakta oss - Mediakontakter.
  • Kursen har minst sju deltagare (fem deltagare kan räcka för specialgrupper).
  • Kursen räcker minst tre timmar (3 x 45 minuter).

Det maximala bidraget år 2019 är 20 euro per timme. I år finns det även möjlighet att ansöka om förhöjt bidrag på 100 euro per timme för kompetensutveckling för personal eller förtroendevalda i en organisation. Mer information längre ner på sidan.
Övriga villkor och nivån för statsbidraget per undervisningstimme fastställs årligen.

Kursens form

Formen för kursen kan variera. Det kan vara en längre regelbunden kurs, en föreläsning, ett seminarium eller liknande. Också för grupparbete inom en kurs eller ett seminarium kan SFV godkänna undervisningstimmar. Se kursregler 2019 (pdf). Undervisningstimmarna beviljas av kurskoordinator Beatrice Östman, som också gärna ger råd och hjälper till med att planera kurser.

Så här anmäler du kursen

Anmäl och redovisa din kurs via vår webbtjänst KURRE.

Kurre

Ytterligare upplysningar ger Beatrice Östman, beatrice.ostman@sfv.fi, 040-5026 026.

Förhöjt bidrag för kompetensutveckling

Från och med 2019 finns också möjlighet att ansöka om ett förhöjt bidrag på 100 euro/timme. Bidraget riktas till kurser vars syfte är att stärka och förhöja kompetensen hos personalen och/eller förtroendevalda, främst genom fortbildning som fördjupar det egna kunnandet inom organisationen. Syftet med bidraget är att stärka föreningarna och organisationerna som professionella aktörer. Kurser i samarbete med andra aktörer prioriteras. Bidraget kan max vara 50% av kostnaderna. Du ansöker om det förhöjda bidraget genom att sända in en fritt formulerad plan på genomförande eller kursprogram samt uppskattade kostnader till anna-karin.ohman@sfv.fi. De reserverade medlen för det förhöjda bidraget är begränsade och år 2019 fungerar som försöksperiod.