Kursbidrag

Samarbetskurser som ordnas av svensk- eller tvåspråkiga organisationer kan beviljas statsbidrag av SFV:s studiecentral om:

  • Kursen anmäls i förväg till SFV som i sin tur godkänner undervisningstimmar (á 45 minuter) enligt det program som bifogas anmälan.
  • Samma kurs inte stöds av andra offentliga instanser och kursen utannonseras så att det framgår att den ordnas i samarbete med SFV. SFV:s logo får gärna användas i annonseringen av kursen. Logon kan laddas ner under Kontakta oss - Mediakontakter.
  • Kursen har minst sju deltagare (fem deltagare kan räcka för specialgrupper).
  • Kursen räcker minst tre timmar (3 x 45 minuter).

Det maximala bidraget är 18 e per timme. Övriga villkor och nivån för statsbidraget per undervisningstimme fastställs årligen.

Kursens form

Formen för kursen kan variera. Det kan vara en längre regelbunden kurs, en föreläsning, ett seminarium eller liknande. Också för grupparbete inom en kurs eller ett seminarium kan SFV godkänna undervisningstimmar. Se kursregler 2018 (pdf). Undervisningstimmarna beviljas av kurskoordinator Beatrice Östman, som också gärna ger råd och hjälper till med att planera kurser. 

Så här anmäler du kursen

Anmäl och redovisa din kurs via vår webbtjänst KURRE.

Kurre

Ytterligare upplysningar ger Beatrice Östman, beatrice.ostman@sfv.fi, 040-5026 026.