Cirkelbidrag


Vad är en studiecirkel?

Studiecirkeln är en unik och universell metod för lärande i grupp. En studiecirkel kan vara allt från en bokcirkel till en grupp som hantverkar, renoverar eller motionerar. Samtalet och samvaron är det viktigaste i en studiecirkel. Innehåll, tider och mötesplatser kan fritt ordnas av den som startat cirkeln. En studiecirkel kan även ordnas på distans som en e-cirkel.

Vad gör en cirkelledare?

Cirkelledaren ansvarar först och främst för att samla cirkeldeltagarna. Ledaren sköter också den administrativa biten och kontakten till SFV.

Ledarens viktigaste uppgift är kanske ändå att kläcka idén för cirkeln och fånga de andras intresse. Det innebär inte nödvändigtvis att cirkelledaren ska fungera som lärare för de andra, utan cirkeln kan till exempel bjuda in en gäst som föreläser eller berättar.

Regler för studiecirklar

En studiecirkel kan startas av en privatperson eller en förening och beviljas statsbidrag av SFV då den uppfyller följande villkor:

  • Cirkeln har minst fem deltagare som träffas under minst 10 cirkeltimmar (à 45 minuter).
  • Cirkeln redovisas efter 20 cirkeltimmar.
  • Kostnaderna för cirkeln är godtagbara och verifierade.

År 2020 är statsbidraget max 100 euro/studiecirkel. Se cirkelanvisningar (pdf) för mera information.

Ytterligare upplysningar ger Beatrice Östman, beatrice.ostman@sfv.fi, 040-5026 026.

Anmäl din studiecirkel här

Anmäl studiecirkeln genom att fylla i formuläret nedan – vi sänder dig redovisningsblanketter.

Skriv siffran 10 med bokstäver: