Bidrag

Från och med 2019 inför vi en löpande ansökningstid, eftersom goda idéer inte alltid kan vänta till nästa termin eller följande verksamhetsår. I december 2018 öppnas det nya ansökningsformuläret, och då kan du ansöka om bidrag för verksamhet år 2019. 


Har du tidigare fått bidrag av oss? Redovisa bidraget senast en månad efter avslutat projekt.

Redovisa