Vad gör SFV?

SFV:s uppdrag är att främjar utbildning, kultur och fri bildning på svenska i Finland.
Vi har delat in vårt arbete i fyra sektorer: utbildning, kultur och bibliotek, fri bildning och SFV:s studiecentral. Varje sektor har en egen kontaktperson - ta kontakt med dem!
Vi vill säkra att de pengar och resurser vi delar ut har största möjliga effekt. Därför utvärderar vi flera av de projekt vi stöder. Vi vill också bli bättre på att berätta vad vi gör, varför vi gör det och vad resultatet blir. Läs mer om SFV:s utvärdering

Utbildning
Inledning
Vi jobbar för att varje individ utvecklar kompetenser som behövs för framtiden.
Länkar
Kultur och bibliotek
Inledning
Vi verkar för en bärkraftig finlandssvensk kultur som engagerar och inspirerar.
Länkar
Fri bildning
Inledning

Vi verkar för en tidsenlig och relevant fri bildning som stärker individer och berikar samhället.

Länkar
SFV:s studiecentral
Inledning

Vi jobbar för ett vitalt föreningsliv som stärker identiteten och demokratin, och gynnar ett aktivt medborgarskap.

Länkar