Solveig von Schoultz-tävlingen 2018

  • Tävlingstiden utgick den 15 april 2018 (poststämpel godkänns för pappersmanusen).
  • Manuskripten returneras inte. Författarna skall själva se till att ha egna kopior och säkerhetskopior. 
  • Endast prisvinnarna och eventuella mottagare av hedersomnämnanden meddelas i mitten av augusti om tävlingsutgången. Prisutdelning sker i september 2018.


Läs gärna våra Frågor och svar gällande litteraturtävlingarna

Om du har frågor, kontakta kanslichefens assistent Camilla Nordblad, tel. 045-1210 864, camilla.nordblad@sfv.fi.


Tidigare prisvinnare