Tävlingar

Litterära tävlingar

Syftet med SFV:s litterära tävlingar är att främja intresset för att skriva skönlitteratur. Det finns två tävlingar:

Arvid Mörne-tävlingen (för under 30-åringar) som instiftades 1986.  Tävlingsinstruktion och mer information (Se tidigare pristagare).

Solveig von Schoultz-tävlingen (för de som fyllt 30) som instiftades 2004. Tävlingsinstruktion och mer information (Se tidigare pristagare).

Vartannat år gäller tävlingarna dikter, vartannat år noveller. Arvid Mörne-tävlingen utlyses i oktober, tävlingstiden går ut i mitten av januari, och prisutdelningen sker i maj. Solveig von Schoultz-tävlingen utlyses i januari, tävlingstiden går ut i mitten av april, och prisutdelningen sker i september.

Pris

Båda tävlingarna har samma prissummor:  I pris 5 000 euro, II pris 3 000 euro och III pris 2 000 euro. Förstapristagaren erbjuds även en kortkurs i skrivande på Nordens folkhögskola på Biskops Arnö i Sverige. Kortkursen äger rum på sommaren och pågår cirka fem dagar. Därutöver får alla som premierats i SFV:s litterära tävlingar också delta i ett skrivarseminarium.


Caj Ehrstedts pris

Caj Ehrstedts pris är en sångtävling där prissumman utgår ur Eva och Caj Ehrstedts fond. Tävlingen är avsedd för en finlandssvensk sångare som inte fyllt 30 år. Priset ges i genren klassisk musik och gäller således inte pop- eller jazzmusik. Tävlingen utlyses vart tredje år.